Thị trường, Tin tức

19 ngân hàng đầu tư 9,4 tỷ Euro vào tiền mã hóa, XRP ngày càng nổi bật

Posted by

Nội dung chính:

  • Một báo cáo gần đây từ Ủy ban về Giám sát Ngân hàng Basel (BCBS) tiết lộ rằng 19 ngân hàng hàng đầu ở Bắc Mỹ, Châu Âu và các khu vực khác đã phối hợp đầu tư 9,4 tỷ Euro (khoảng 10,27 tỷ USD) vào các tài sản tiền mã hóa khác nhau, với XRP là tiêu biểu.

19 ngân hàng đầu tư 9,4 tỷ Euro vào tiền mã hóa, XRP ngày càng nổi bật

XRP chiếm khoảng 2% tổng số, với giá trị 188 triệu Euro hoặc 205 triệu USD, khiến nó trở thành đồng tiền điện tử lớn thứ ba trong các cam kết được báo cáo bởi ngân hàng. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) vẫn là đồng tiền mã hóa chi phối trong các khoản đầu tư tiền mã hóa của ngân hàng, với BTC chiếm 31% và ETH chiếm 22%.

Các công cụ đầu tư theo dõi các đồng tiền điện tử hàng đầu cũng đóng một vai trò quan trọng, chiếm 25% đối với BTC và 10% đối với ETH.

Báo cáo của BCBS cũng nhấn mạnh các đồng tiền điện tử phổ biến khác trong danh mục của các tổ chức tài chính, như Polkadot (DOT), Cardano (ADA), Solana (SOL) và Litecoin (LTC).

Mặc dù những đồng này chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, nhưng sự bao gồm chúng cho thấy sự quan tâm và chấp nhận ngày càng tăng đối với blockchain công khai trong lĩnh vực ngân hàng.

Sự quan tâm của tổ chức đối với XRP đã tăng mạnh trong bối cảnh Ripple giành được nhiều thắng lợi pháp lý trước SEC cũng như mở rộng dịch vụ ngân hàng cho hàng chục quốc gia trong những tuần gần đây.

Lưu lượng vốn tổ chức đổ vào tiền mã hóa đạt 1,32 tỷ USD, với sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số hút vốn 176 triệu USD tuần trước, theo báo cáo của CoinShares.

XRP thu hút 0,5 triệu USD, trong khi Cardano (ADA) và Litecoin (LTC) cũng có dòng vốn dương lần lượt là 0,8 triệu USD và 0,4 triệu USD.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.