Thị trường, Tin tức

56% OP chưa phân bổ thời gian phát hành và cần tiến hành bỏ phiếu quản trị

Posted by

Nội dung chính:

  • Token Unlocks phát hiện khoảng 56% tổng cung token OP vẫn đang ở mức phân bổ chưa xác định (TBD), nghĩa là chưa được xác định ngày phát hành.

Dữ liệu: 56% OP chưa phân bổ thời gian phát hành và cần tiến hành bỏ phiếu quản trị

Những token này thuộc về Quỹ RetroGPF, governance, seed round, partners, and the ecological fund, và chúng cần được bỏ phiếu quản trị trước khi phân phối.

Việc phân bổ những token OP này rất quan trọng đối với hoạt động chung và sự phát triển của hệ sinh thái.

Trong khi chờ quá trình bỏ phiếu quản trị, việc các bên liên quan tham gia quá trình ra quyết định là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phân phối công bằng và minh bạch của token.

Điều này sẽ góp phần vào thành công lâu dài và sự ổn định của dự án. Do đó, tất cả các bên liên quan cần tham gia tích cực vào quá trình bỏ phiếu quản trị để đưa ra quyết định phân bổ phù hợp nhất.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.