Thị trường, Tin tức

a16z Crypto dẫn đầu vốn giống 4,2 triệu USD cho công ty hạ tầng web3 UK Pimlico

Posted by

Nội dung chính:

  • Andreessen Horowitz (a16z) dẫn đầu vòng seed 4,2 triệu USD cho Pimlico, một công ty hạ tầng web3 tại Anh.
  • Pimlico hướng đến việc làm cho Ethereum dễ sử dụng hơn bằng cách khai thác tài khoản thông minh thông qua tiêu chuẩn ERC-4337.

A16z Crypto dẫn đầu vốn giống 4,2 triệu USD cho công ty hạ tầng web3 UK Pimlico

Công ty hạ tầng web3 Pimlico của Anh đã huy động được 4,2 triệu USD trong vòng seed do a16z crypto dẫn đầu. Công ty cho biết họ dự định sử dụng nguồn vốn này để mở rộng hoạt động.

Pimlico hướng tới việc cải thiện Ethereum thông qua tài khoản thông minh dựa trên tiêu chuẩn ERC-4337, cho phép trừu tượng hóa tài khoản, với mục tiêu cuối cùng là làm cho Ethereum dễ sử dụng hơn và tạo thêm nhiều cách thức thực thi giao dịch trên mạng lưới.

“Các tài khoản thông minh giải quyết nhiều hạn chế mà giao thức Ethereum đã mã hóa cứng, cụ thể là mỗi tài khoản native đều gắn liền với một khóa riêng.

“Tài khoản thông minh giải quyết nhiều hạn chế mà giao thức Ethereum đã mã hóa cứng, cụ thể là mỗi tài khoản gốc được liên kết với một khóa riêng tư duy nhất. Tài khoản thông minh giới thiệu logic hoàn toàn có thể tùy chỉnh, mở khóa các khả năng như tài trợ gas, thanh toán gas bằng mã thông báo ERC-20, phục hồi tài khoản tốt hơn , ngưỡng chi tiêu, xác minh FaceID hoặc passkey, trong số nhiều trường hợp sử dụng khác mà chúng tôi mong đợi từ tài khoản của mình”, Giám đốc điều hành Pimlico Kristoff Gazso cho biết trong một tuyên bố.

Khoản tài trợ trước đó

Pimlico đã huy động được 1,6 triệu đô la pre-seed do 1confirmation dẫn đầu, với sự tham gia bổ sung từ Safe, Consensys và hơn 10 người khác vào ngày 24 tháng 9. “Chúng tôi huy động vốn này vì chúng tôi cảm thấy Ethereum đang ở điểm then chốt”, Gazso viết.

“Pimlico được thành lập để giúp việc sử dụng Ethereum dễ dàng hơn bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng cho thế hệ tài khoản thông minh mới.”

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.