Thị trường, Tin tức

AI21 Labs huy động thêm 53 triệu USD trong vòng Series C

Posted by

Nội dung chính:

  • AI21 Labs đã huy động được thêm 53 triệu USD trong vòng Series C với các nhà đầu tư mới bao gồm Intel Capital và Comcast Ventures.

AI21 Labs huy động thêm 53 triệu USD trong vòng Series C

Vào cuối tháng 8, AI21 Labs thông báo rằng họ đã huy động được 155 triệu USD trong vòng Series C, nâng tổng số tiền tài trợ cho vòng này lên 208 triệu USD và tổng số tiền tài trợ lên 336 triệu USD, với mức định giá vẫn ở mức 1,4 tỷ USD.

Nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để phát triển sản phẩm và tăng số lượng nhân viên, bao gồm cả việc tuyển dụng những nhân viên tiềm năng rời khỏi OpenAI.

Sản phẩm chủ lực của AI21 là AI21 Studio, một nền tảng dành cho nhà phát triển trả tiền theo nhu cầu sử dụng để xây dựng các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh dựa trên văn bản dựa trên các mô hình trí tuệ nhân tạo tạo văn bản độc quyền của AI21. Công ty khởi nghiệp này cũng bán Wordtune, một trợ lý AI đọc và viết đa ngôn ngữ tương tự như Grammarly.

AI21 Labs

AI21 Labs là một công ty khởi nghiệp nghiên cứu về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI safety).

Một số điểm chính về AI21 Labs:

  • AI21 Labs được thành lập với mục tiêu nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật nhằm đảm bảo rằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến hoạt động phù hợp với các giá trị nhân văn và mang lại lợi ích cho con người.
  • Một trong những kỹ thuật mà AI21 Labs đang nghiên cứu là “Constitutional AI” nhằm xây dựng các hạn chế cho hệ thống AI.
  • Công ty được tài trợ bởi những tổ chức lớn như OpenAI, Mercer’s Investment Group, Digital Currency Group.
  • AI21 Labs là một trong những công ty tiên phong nghiên cứu về an toàn trí tuệ nhân tạo nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh và mang lại lợi ích cho con người của công nghệ AI.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.