Thị trường, Tin tức

AIT Protocol sẽ tiến hành IDO trên 2 nền tảng là PAAL AI và Ape Terminal

Posted by

Nội dung chính:

 • Mới đây, AIT Protocol thông báo sẽ tiến hành IDO trên 2 nền tảng là PAAL AI và Ape Terminal.
 • Ký hiệu: $AIT; Chain: Ethereum

AIT Protocol

PAAL AI IDO #1

Chi tiết IDO:

 • Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 AIT
 • Giá IDO: 0,015 USD (FDV 15 triệu USD).
 • IDO Hardcap $300,000, không có vesting. 

Ape Terminal IDO #2

Chi tiết IDO:

 • Cơ chế: Mô hình đăng ký
 • Phân bổ tối đa: 100.000 USD
 • Giá IDO: 0,015 USD 100% unlock tại TGE
 • Ngày: 14/12 – 18/12
 • Link: https://launch.apeterminal.io

Ngoài ra, AIT Protocol còn giới thiệu yêu cầu về lượng stake tối thiểu trên nền tảng Paal AI, chia làm các Tier như sau:

 • Gold Tier: > 400,000 $PAAL được stake (Max allo: 0.5 ETH) 
 • Silver Tier: 200,000 – 400,000 $PAAL được stake (Max allo: 0.3 ETH) 
 • Bronze Tier: 5,000 – 199,999 $PAAL được stake (Max allo: 0.15 ETH)

Stake $PAAL tại: https://rewards.paalai.io

Về AIT Protocol

AIT Protocol là nền tảng dữ liệu Web3 chuyên về chú thích dữ liệu và đào tạo mô hình AI, sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra thị trường lao động phi tập trung.

Dự án được back bởi Morningstar Ventures, Maven Capital, Megala Ventures và Momentum 6. Các đối tác hệ sinh thái của AIT Protocol bao gồm LayerZero, OKX Chain, zkSync, Shardeum, Coin98…

Về Ape Terminal

 • Ape Terminal là một nền tảng hỗ trợ gọi vốn cho các dự án tiền điện tử và Blockchain.
 • Ngoài ra, Ape Terminal còn cung cấp cho người dùng các công cụ mà các quỹ đầu tư và nhà tạo lập thị trường thường hay sử dụng.
 • Sứ mệnh của Ape Terminal là giúp tăng cường danh mục đầu tư của người dùng với các thuật toán, MEV, v.v.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.