Thị trường, Tin tức

Arbitrum DAO phê duyệt quỹ hỗ trợ 23 triệu USD cho các dự án bỏ lỡ giai đoạn cấp vốn ban đầu

Posted by

Nội dung chính:

  • Arbitrum DAO vừa thông qua một khoản tài trợ trị giá 23,54 triệu USD để hỗ trợ 26 dự án đã bỏ lỡ giai đoạn cấp vốn ban đầu.
  • Sáng kiến này được thông qua với hai phần ba số phiếu tán thành, nhằm mục đích phát triển và khuyến khích việc sử dụng các ứng dụng của các dự án trên mạng Ethereum Layer 2.

Arbitrum DAO phê duyệt quỹ hỗ trợ 23 triệu USD cho các dự án bỏ lỡ giai đoạn cấp vốn ban đầu

Arbitrum DAO bỏ phiếu với tỷ lệ 2 – 1 để chi trả 21,1 triệu token ARB (tương đương 23,5 triệu đô la Mỹ) cho các dự án đã được phê duyệt hỗ trợ từ chương trình Short-Term Incentive Program (STIP) của Ethereum Layer 2 network, nhưng đã không nhận được quỹ do ngân sách ban đầu của chương trình chỉ là 50 triệu token.

Ngoài 29 dự án đã được tài trợ vòng đầu, hiện còn 26 dự án nữa sẽ nhận được hỗ trợ, trong đó khoản hỗ trợ lớn nhất là 4,5 triệu token GNS (tương đương 5 triệu đô la) dành cho Gains Network GNS. Các khoản hỗ trợ khác bao gồm Stargate Finance (STG) và Synapse SYN, mỗi dự án sẽ nhận được 2 triệu token (tương đương 2,2 triệu đô la), và Wormhole sẽ nhận 1,8 triệu token (tương đương 2 triệu đô la).

Với việc đồng ý phê duyệt quỹ hỗ trợ, tổng ngân sách của chương trình STIP đã tăng lên 71,1 triệu token ARB. Các quỹ bổ sung sẽ được chi trả sau ba ngày theo như đề xuất.

Một số dự án đã nhận được tài trợ trong vòng đầu tiên như Camelot và MUX, thuộc một phần ba cử tri bác bỏ đề xuất tài trợ bổ sung. Camelot giải thích lý do họ bỏ phiếu “không” là vì mong muốn đề xuất một vòng tài trợ lần hai cho các dự án đã được đầu tư trước đo thay vì hỗ trợ lại dự án đã bỏ lỡ giai đoạn cấp vốn ban đầu.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.