Thị trường, Tin tức

Arbitrum hợp tác với Gitcoin triển khai ba chương trình Grant Programs

Posted by

Nội dung chính:

  • Theo báo cáo, Arbitrum đang hợp tác với Gitcoin để giới thiệu ba chương trình tài trợ riêng biệt: Arbitrum Citizens Retrofunding Round One, Matching Fest trên Gitcoin và Allo Hackathon trên Arbitrum.

Arbitrum hợp tác với Gitcoin triển khai ba chương trình Grant Programs

Đợt một của chương trình Arbitrum Citizens Retrofunding hướng tới cộng đồng tham gia quản trị DAO Arbitrum với tổng cộng 100,000 token ARB. Chương trình dự kiến chính thức bắt đầu vào ngày 15/11.

Matching Fest cung cấp 300,000 ARB, hướng tới người dùng hỗ trợ Arbitrum One. Allo Hackathon có tổng 100,000 ARB dành cho những người phát triển các cấu trúc dữ liệu và công cụ tương lai.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.