Thị trường, Tin tức

Arbitrum nhắm đến quỹ 400 triệu USD cho các dự án game blockchain với đề xuất DAO

Posted by

Nội dung chính:

  • Arbitrum Foundation đang muốn thúc đẩy sự phát triển của mảng game blockchain trên hệ sinh thái với việc công bố đề xuất phân bổ 200 triệu ARB (~400 triệu USD) làm quỹ phát triển game trong vòng 2 năm tới.

Arbitrum nhắm đến quỹ 400 triệu USD cho các dự án game blockchain với đề xuất DAO

Arbitrum Foundation vừa trình bày kế hoạch có tên “Gaming Catalyst Program”, kế hoạch sẽ dùng ý kiến của DAO để được thông qua.

Đề xuất mới này đề xuất phân bổ 160 triệu ARB để khuyến khích các nhà phát triển tạo ra các trò chơi mới trên Arbitrum. 40 triệu ARB còn lại sẽ hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng như việc tạo ra các công cụ cần thiết để hỗ trợ phát triển game trong Arbitrum.

“Gaming Catalyst Program có một mục tiêu chung là thu hút các nhà xây dựng tài năng và giúp họ phát triển trò chơi theo một cách nhanh nhất” Arbitrum Foundation cho biết têm.

Cho đến nay, các blockchain phổ biến với các dự án game blockchain bao gồm Polygon, Immutable, Avalanche và Solana.

Hồi tháng 1/2024, Arbitrum Foundation cũng đã giới thiệu chương trình Arbitrum Expansion Program thông qua mối quan hệ hợp tác với Offchain Labs.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.