Thị trường, Tin tức

Ark Invest và 21Shares Đồng Hành Trong Cuộc Đua Ethereum Futures ETF

Posted by

Nội dung chính:

  • Theo thông tin gần đây được gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ark Invest và 21Shares đang kế hoạch ra mắt một ETF Hợp đồng Tương lai Ethereum.
  • Đơn đăng ký cho “ARK 21Shares Active Ethereum ETF” ghi nhận cả hai công ty Ark Invest và 21Shares là các cố vấn phụ.
  • 6 công ty khác, bao gồm Bitwise và VanEck, cũng đang tìm kiếm sự chấp thuận từ SEC cho việc ra mắt ETF Hợp đồng Tương lai Ether.

Ark Invest và 21Shares dự định hợp tác để giới thiệu một ETF Hợp đồng Tương lai Ethereum, như được thể hiện trong đơn đăng ký gần đây tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Ark Invest và 21Shares Đồng Hành Trong Cuộc Đua Ethereum Futures ETF

Trong vòng hai năm qua, cả hai công ty đã đang chờ đợi sự chấp thuận cho ETF Bitcoin do cả hai cùng phát triển.

Những tin đồn gần đây, chất xúc tác tiềm năng

Một đơn đăng ký tới SEC vào ngày 24 tháng 8 liệt kê Ark Invest và 21Shares là các cố vấn phụ cho một sản phẩm ETF Ethereum chung. Tuy nhiên, một điều hành viên từ 21Shares sẽ quản lý hoạt động hàng ngày của quỹ.

Hồ sơ lưu ý rằng giá trị tương lai của Ethereum phụ thuộc vào việc nó được áp dụng rộng rãi và bất kỳ thay đổi nào đối với điều này đều có thể ảnh hưởng đến giá của nó.

“Việc làm chậm hoặc ngừng phát triển hoặc chấp nhận mạng Ethereum có thể ảnh hưởng xấu đến khoản đầu tư vào Quỹ,” nó tuyên bố, đồng thời khẳng định rằng giống như các loại tiền điện tử khác, Ethereum là một “tài sản tương đối mới và đang phát triển”.

z4634503735704 c2a63ffb3b4bfc6fc3c53c2cba674a33

Biểu đồ giá của Ethereum trong 1 tháng

Điều này được đưa ra sau khi có báo cáo rằng SEC đang xem xét phê duyệt việc ra mắt Ether-Futures ETF vào tháng 10.