Thị trường, Tin tức

ARK Invest và 21Shares Spot Bitcoin ETF được niêm yết trên DTCC

Posted by

Nội dung chính:

  • ARK Invest và 21Shares Spot Bitcoin ETF vừa nhận được mã CUSIP và được niêm yết trên trang web của DTCC.

ARK Invest và 21Shares Spot Bitcoin ETF được niêm yết trên DTCC

Theo thông tin, ARK Invest và 21Shares đã nhận được mã số CUSIP cho Spot ETF Bitcoin của họ có tên “ARKA”, hiện đã được niêm yết trên trang web của DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation).

Mã CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) là mã số định danh duy nhất cho các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu được tiêu chuẩn hóa bởi Hiệp hội Ngân hàng Mỹ và do Standard & Poor’s vận hành.

Việc ARK Invest và 21Shares nhận được mã CUSIP cho ETF Bitcoin phần cứng của họ có nghĩa sản phẩm này đã được công nhận chính thức và niêm yết trên hệ thống thanh toán chứng khoán lớn nhất là DTCC.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.