Công nghệ, Tin tức

Avail cung cấp giải pháp data availability cho các Layer 3 appchains của Starknet

Posted by

Nội dung chính:

  • Avail đang hợp tác với StarkWare nhằm mang lại khả năng data availability cho các chuỗi ứng dụng Starknet.
  • Nhà phát triển có thể bắt đầu thử nghiệm giải pháp sẵn có dữ liệu trên mạng thử nghiệm.

Avail cung cấp giải pháp data availability cho các Layer 3 appchains của Starknet

Avail đang hợp tác với StarkWare nhằm tăng cường khả năng sẵn có của dữ liệu cho các chuỗi ứng dụng chạy bằng tính hợp lệ trong mạng Starknet Layer 2.

Giải pháp sẵn có dữ liệu (data availability) này sẽ được tích hợp vào các chuỗi ứng dụng Starknet được phát triển bằng Madara, một sequencer linh hoạt. Những chuỗi ứng dụng này sẽ hoạt động như “Layer 3” trong hệ sinh thái Starknet.

Layer 3 sẽ có thể sử dụng Avail để khả năng sẵn có dữ liệu theo nhiều cách. Những cách này bao gồm validium và sovereign rollups, mỗi loại cung cấp lợi ích riêng biệt về hiệu quả xử lý giao dịch và tính kết thúc.

Cơ sở hạ tầng này sẽ có sẵn để các chuỗi Madara sử dụng sau khi phát hành chính thức lên mainnet, dự kiến vào quý 1 năm 2024. Hiện tại, các nhà phát triển có thể bắt đầu thử nghiệm giao diện sẵn có dữ liệu cho Madara trên mạng thử nghiệm.

“Madara không chỉ là một sequencer; đó là công cụ biến đổi cho phép tạo ra các chuỗi ứng dụng theo yêu cầu, mang lại giảm chi phí đáng kể, quyền kiểm soát cá nhân và một lĩnh vực đổi mới chưa từng đạt được trong cơ sở hạ tầng blockchain,” theo Abdelhamid Bakhta, trưởng bộ phận khám phá Starknet.

Dự án Avail

Avail ban đầu được phát triển dưới dạng dự án modular blockchain tại Polygon Labs – công ty phát triển khả năng mở rộng Ethereum vào năm 2020. Ban đầu Avail tập trung phát triển lớp khả năng sẵn có dữ liệu nhằm mở rộng quy mô mạng blockchain.

Avail chính thức tách khỏi Polygon vào tháng 3 năm nay do Co-Founder Anurag Arjun rời Polygon để tiếp quản và phát triển Avail. Vào tháng 4, Prabal Banerjee – nhà lãnh đạo nghiên cứu tại Polygon cũng rời để gia nhập Avail với vai trò đồng sáng lập Co-Founder.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.