Tin tức

Base sẽ nhận 118 triệu đồng token OP trong vòng 6 năm theo thỏa thuận quản trị

Posted by

Nội dung chính:

  • Optimism Foundation đề xuất trao cho công ty Base 118 triệu đồng token OP trong vòng 6 năm.
  • Base sẽ góp lại 2,5% tổng doanh thu hoặc 15% lợi nhuận ròng (tùy điều kiện nào lớn hơn) cho Quỹ Optimism.
  • Thỏa thuận hợp tác này thể hiện sự cam kết chung về quy tắc nâng cấp giữa hai dự án.
Base sẽ nhận 118 triệu đồng token OP trong vòng 6 năm theo thỏa thuận quản trị

Sự hợp tác giữa Base và Optimism Collection sẽ ký kết thỏa thuận chia sẻ doanh thu và quản trị.

Theo đề xuất của Optimism Collective, Base sẽ đóng góp 2,5% tổng doanh thu làm trình tự hóa hoặc 15% lợi nhuận ròng, tùy điều kiện nào lớn hơn, cho Optimism Collective. Đổi lại, Base sẽ nhận tối đa 118 triệu đồng token OP ($175 triệu) trong 6 năm.

Thỏa thuận này thể hiện sự cam kết chung về quy tắc nâng cấp và trình tự hóa các chuỗi OP. Đây là thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Base và Optimism trong việc chia sẻ doanh thu và quản trị.

Từ khi chính thức mở cửa vào ngày 9/8 và được Coinbase hỗ trợ trên nền tảng OP Stack, Base hoạt động như một Layer 2 trên Ethereum và được phát triển bằng phần mềm OP của Optimism. Cả hai dự án là một phần của hệ sinh thái “Superchain”.

“Base và OP Mainnet sẽ chia sẻ nâng cấp để không gian block của chuỗi luôn tương thích, đồng nhất và tương tác được trong tương lai Superchain. Cách các nâng cấp phát triển sẽ do quản trị của Optimism quyết định,” Optimism Collective bổ sung.

Tiến trình phân cấp để tăng cường bảo mật và thời gian hoạt động

Sự kiện này diễn ra đồng thời với kế hoạch chuyển đổi sang mô hình phân cấp mạng của Base nhằm nâng cao an ninh và thời gian hoạt động. Base dự định triển khai bằng chứng lỗi và nhiều khách hàng.

Ngoài ra, đội ngũ Base và Optimism đang xây dựng “Security Council” để thực hiện các nâng cấp một cách an toàn, cũng như công cụ giám sát thời gian thực “Pessimism” nhằm phát hiện sớm mối đe dọa an ninh mạng.

Base cũng hợp tác với OP Labs xây dựng khách hàng OP-geth hướng tới đa dạng hoá và giảm thiểu rủi ro lỗi mạng. Đây là các biện pháp nhằm nâng cao an ninh, ổn định cho hệ sinh thái Optimism.