Thị trường, Tin tức

BendDAO ra mắt dịch vụ BRC-20 nhằm kết nối thanh khoản giữa BRC-20 và ERC-20

Posted by

Nội dung chính:

  • Giao thức cho vay NFT BendDAO đã công bố sắp ra mắt dịch vụ “BendDAO BRC-20” nhằm mục đích kết nối thanh khoản BRC-20 và ERC-20 thêm chặt chẽ.

BendDAO ra mắt dịch vụ BRC-20 nhằm kết nối thanh khoản giữa BRC-20 và ERC-20

Theo Foresight News, nền tảng cho vay NFT BendDAO đã công bố sắp ra mắt dịch vụ “BendDAO BRC-20” nhằm mục đích kết nối thanh khoản BRC-20 và ERC-20 thêm chặt chẽ, đồng thời cung cấp dịch vụ cho vay token BRC-20 và kết nối trong hệ sinh thái Bitcoin.

Trước đó, BendDAO đã công bố giải pháp liên chuỗi Bitcoin NFT vào lĩnh vực DeFi, cho phép tương tác trơn tru giữa các BTC NFT và BendDAO. Dịch vụ BendDAO BRC-20 hứa hẹn tiếp tục mở rộng khả năng kết nối thanh khoản và tương tác giữa các loại tài sản số trong hệ sinh thái Bitcoin.

BendDAO là giao thức thanh khoản NFT phi tập trung đầu tiên dựa trên cơ chế peer-to-peer. Chủ sở hữu NFT có thể vay ETH thông qua lending pool bằng cách sử dụng NFT làm tài sản đảm bảo ngay lập tức, trong khi người gửi đóng góp thanh khoản ETH để kiếm lãi suất. Giao dịch NFT có đòn bẩy được xây dựng trên cơ sở cho vay ngay lập tức có tài sản đảm bảo là NFT.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.