Thị trường, Tin tức

Binance niêm yết StarkNet (STRK) và kế hoạch phân phối $STRK cho người dùng stake $ETH trên Binance

Posted by

Nội dung chính:

  • Binance niêm yết StarkNet (STRK), thêm vào thẻ Seed Tag.
  • Binance có kế hoạch phân phối $STRK cho người dùng stake $ETH trên Binance.

Binance niêm yết StarkNet (STRK) và kế hoạch phân phối $STRK cho người dùng stake $ETH trên Binance

Binance niêm yết StarkNet (STRK)

  • Cặp giao dịch: STRK/BTC, STRK/USDT, STRK/FDUSD & STRK/TRY
  • Thời gian: 20:00 tối ngày 20/02/2024 (giờ VN)

Ngoài ra, Binance hiện có kế hoạch phân phối $STRK cho người dùng stake $ETH trên Binance.

Chi tiết về Thời gian Snapshot và Phân bổ:

  • Người dùng tham gia staking ETH trên Binance sẽ nhận được token $STRK trong ví Spot dựa trên tổng số dư BETH của họ (đối với ví hợp lệ) tại thời điểm Snapshot vào ngày 15/09/2022 vào lúc 23:59 (UTC).
  • Việc phân phối token STRK cho người dùng hợp lệ sẽ được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày phân bổ chính thức được thiết lập bởi Starknet Foundation (tức là, vào ngày 20/02/2024 lúc 12:00 UTC).
  • Binance sẽ thông báo riêng để cho người dùng về tỷ lệ phân bổ cuối cùng giữa BETH : STRK, danh sách các địa ví hợp lệ.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.