Thị trường, Tin tức

Binance sẽ tiến hành bảo trì ví trên mạng Tron

Posted by

Nội dung chính:

  • Binance thông báo hôm nay họ sẽ tiến hành bảo trì ví trên mạng Tron trong vài giờ tới. Điều này có thể dẫn đến việc quan sát thấy một số giao dịch lớn từ ví Tron ($TRX) của Binance.

Binance sẽ tiến hành bảo trì ví trên mạng Tron

Binance đảm bảo với người dùng rằng “Quỹ bảo vệ tài sản người dùng (SAFU) luôn đảm bảo an toàn”. SAFU là cơ chế bảo vệ do Binance thiết lập để đảm bảo người dùng được bồi thường trong trường hợp xảy ra mất mát bất ngờ.

Do đó, giao dịch lớn có thể xuất hiện trong quá trình bảo trì này nhưng không ảnh hưởng đến tài sản người dùng.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.