Công nghệ, Tin tức

BNB Chain giới thiệu giải pháp rollup-as-a-service nhằm mở rộng hệ sinh thái Layer 2

Posted by

Nội dung chính:

  • BNB Chain vừa tiết lộ giải pháp rollup-as-a-service (RaaS) để xây dựng chain Layer 2 trong hệ sinh thái của mình.
  • RaaS nhằm mục đích cung cấp cho các dapp cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai Layer 2 trên BNB Smart Chain.

BNB Chain giới thiệu giải pháp rollup-as-a-service nhằm mở rộng hệ sinh thái Layer 2

BNB Chain vừa tiết lộ giải pháp rollup-as-a-service (RaaS) để cho phép mở rộng network Layer 2 tùy chỉnh trong hệ sinh thái của nó.

RaaS sẽ cung cấp cho các dự án dapp cơ sở hạ tầng cần thiết để xây dựng các bản rollup chuyên dụng hiệu quả về mặt chi phí trên BNB Smart Chain (BSC), bao gồm các tùy chọn triển khai no-code.

BSC là blockchain lớn thứ ba tính theo tổng giá trị bị khóa (TVL), với 6,1 tỷ USD TVL so với 56,7 tỷ USD của Ethereum và 10,5 tỷ USD của Tron, theo dữ liệu của DeFiLlama.

Nhóm phát triển cốt lõi của BNB Chain cho biết: “Bằng cách kết hợp sức mạnh của RaaS và khả năng kết nối trong hệ sinh thái của chúng tôi, các nhà phát triển sẽ có bộ công cụ toàn diện để xây dựng Layer 2 hiệu quả và có thể mở rộng trên BSC”.

Hệ sinh thái Chain BNB bao gồm năm network riêng biệt: BSC – blockchain Layer 1 tương thích với Máy ảo Ethereum, các giải pháp Layer 2 hiện có opBNB và zkBNB, mạng lưu trữ dữ liệu BNB Greenfield và BNB Beacon Chain.

Các Layer 2 xây dựng trên mạng BSC được kết nối thông qua opBNB Connect – được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng tương tác trong hệ sinh thái như một phần của sáng kiến “One BNB” nhằm giải quyết nhu cầu về một nhóm công nghệ tích hợp.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.