Thị trường, Tin tức

BNB Chain ra mắt mạng mainnet Greenfield để lưu trữ dữ liệu phi tập trung

Posted by

Nội dung chính:

  • BNB Chain đã chính thức ra mắt mạng lưới lưu trữ dữ liệu phi tập trung Greenfield trên mainnet công khai sau hơn 1 năm phát triển và thử nghiệm.

BNB Chain ra mắt mạng mainnet Greenfield để lưu trữ dữ liệu phi tập trung

Greenfield cung cấp các tùy chọn lưu trữ có thể lập trình để phục vụ các ứng dụng phi tập trung cần nhiều dữ liệu trong hệ sinh thái BNB.

Greenfield cho phép lập trình cross-chain, tốc độ băng thông nhanh và quyền truy cập dữ liệu. Người dùng có thể tạo thị trường dữ liệu để mua bán dữ liệu.

Trong giai đoạn thử nghiệm, Greenfield đã xử lý hơn 200.000 giao dịch trên chuỗi với 150.000 địa chỉ ví duy nhất.

Greenfield cung cấp một lựa chọn phi tập trung thay thế các dịch vụ điện toán đám mây truyền thống, trao quyền kiểm soát dữ liệu cho người dùng.

Greenfield là một trong nhiều mạng lưới trong hệ sinh thái BNB bao gồm BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain, opBNB và zkBNB.

Việc ra mắt Greenfield mở ra cơ hội phát triển hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung với khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trên BNB Chain.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.