Thị trường, Tin tức

Bộ Tài chính Anh công bố đề xuất cuối cùng về pháp lý tiền điện tử

Posted by

Nội dung chính:

  • Bộ Tài chính Anh đã công bố đề xuất cuối cùng về pháp lý tương lai đối với hoạt động tiền điện tử.
  • Đề xuất cuối cùng này là phản hồi đối với chính sách dự thảo mà Bộ Tài chính Anh đưa ra trước đó về khuôn khổ pháp đối với tài sản tiền điện tử.

Bộ Tài chính Anh công bố đề xuất cuối cùng về pháp lý tiền điện tử

Chính phủ Anh đã công bố các đề xuất chi tiết về quy chế quản lý hoạt động tiền điện tử, sau khi lấy ý kiến rộng rãi của công chúng, doanh nghiệp và chuyên gia.

Các đề xuất được hoàn thiện dựa trên phản hồi từ nhiều bên liên quan, cũng như bài học từ những sự cố gần đây như sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Mục tiêu của chính phủ Anh là đưa một số hoạt động tiền điện tử vào phạm vi quản lý dịch vụ tài chính, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh trực tiếp với người tiêu dùng.

Các công ty hoạt động trên lĩnh vực tiền điện tử sẽ phải có giấy phép hoạt động do Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn Tài chính Anh cấp.

Giấy phép nêu yêu cầu về tiêu chuẩn và công khai thông tin khi niêm yết tài sản mới cho các sàn giao dịch.

Không có khung quy định cho DeFi

Các đề xuất cuối cùng không bao gồm quy định về tài chính phi tập trung (DeFi), và báo cáo cho biết việc quản lý DeFi sẽ không được thực hiện trong giai đoạn phát triển này.

“Phù hợp với phản hồi từ đợt lấy ý kiến, Bộ Tài chính Anh nhận thấy việc quản lý các hoạt động DeFi hiện tại vẫn còn sớm và không hiệu quả. Thay vào đó, chính phủ sẽ hỗ trợ các nỗ lực ở cấp độ quốc tế thông qua công việc tại FSB và các cơ quan đặt tiêu chuẩn nhằm hình thành một khung quy định trong nước trong tương lai.”, báo cáo nêu rõ.

Các quy định trong tài liệu đề xuất cuối cùng sẽ được đưa vào luật pháp thị trường tài chính Anh hiện hành, thay vì tồn tại dưới dạng khung quy định riêng biệt. Tài liệu bổ sung việc đề xuất áp dụng và điều chỉnh các khung hiện hành dành cho người giữ tài sản truyền thống.

Theo Bộ Tài chính Anh, các đề xuất cuối cùng hướng tới mục tiêu biến nước Anh thành một trung tâm dẫn đầu về công nghệ tiền điện tử và đổi mới trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.