Pháp lý

Bộ Tài chính Việt Nam liên hệ với Binance nhằm tham khảo vấn đề liên quan đến tiền mã hóa

Posted by

Nội dung chính:

  • Bộ Tài chính Việt Nam đã đề xuất thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát và nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số và tiền mã hóa.

Bộ Tài chính liên hệ với Binance nhằm tham khảo vấn đề liên quan đến tiền mã hóa

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1255/QĐ-TTg để phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý và xử lý các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

Theo đó, Chính phủ đã giao cho các bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước… nhiệm vụ phối hợp nghiên cứu và đề xuất xây dựng khung chính sách. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có khung pháp lý hoàn thiện cho các loại tài sản kỹ thuật số, tiền điện tử.

Gần đây, Bộ Tài chính, một trong những cơ quan được giao nhiệm vụ rà soát và nghiên cứu, đã cung cấp thông tin về vấn đề này. Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đã cho biết rằng cơ quan của ông đã được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành để nghiên cứu và xây dựng quy chế về tiền diện tử và tài sản kỹ thuật số.

Trong thời gian gần đây, UBCKNN đã tổ chức thu thập ý kiến từ các bộ ngành và đơn vị liên quan. Tuy nhiên, theo ông Thu, đến nay các ý kiến về các loại tài sản này “vẫn chưa rõ ràng”. Do đó, việc tiếp cận và xây dựng khung pháp lý gặp khó khăn và trở ngại.

Phó Chủ tịch UBCKNN, ông Hoàng Văn Thu, cho rằng từ góc độ nghiên cứu của Bộ Tài chính, việc đề xuất và xây dựng chính sách về tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử không thể được thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện mà cần có sự nghiên cứu tổng thể và bao quát hơn.

Vì vậy, ông Thu đã báo cáo Bộ Tài chính và đề xuất Chính phủ thành lập tổ công tác liên ngành để rà soát và nghiên cứu xây dựng khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử.

Theo ông, UBCKNN hiện đang liên hệ và trao đổi thông tin với một sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế lớn là Binance để thu thập thêm thông tin và tiếp cận vấn đề tiền ảo. Binance hiện đang giao dịch hơn 200 danh mục tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử.

Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi, cũng nhận thấy rằng tiền ảo và tài sản ảo không phải là vấn đề mới, nhưng là một vấn đề khó và có nhiều rủi ro, yêu cầu một đánh giá toàn diện. Theo ông Chi, đã có quốc gia công nhận tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử và cho phép giao dịch, nhưng việc này rất khó và phức tạp vì hệ thống pháp luật hiện nay chưa công nhận chúng là tài sản. Do đó, việc nghiên cứu kỹ lưỡng về loại hình tài sản này là cần thiết.

Ngoài việc kiến nghị thành lập tổ công tác liên ngành, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính sẽ tích cực rà soát và nghiên cứu để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng khung pháp lý chặt chẽ, nhằm đảm bảo công tác quản lý của Nhà nước.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.