Tin tức

Các giao thức bridge bày tỏ “lo ngại” về việc tích hợp token wstETH của LayerZero

Posted by

Nội dung chính:

  • Các giao thức Interoperability protocols đang bày tỏ sự “quan ngại” đối với việc LayerZero phát hành chuẩn wstETH OFT. Theo các giao thức, hành động này xuất phát từ những khuyến khích sai lệch.
  • Vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng cách tiêu chuẩn hóa và tăng cường cạnh tranh lành mạnh ở mọi layer trong hệ thống cầu nối. Các giao thức đưa ra tuyên bố chung để chỉ rõ quan điểm và lo ngại chung liên quan đến vấn đề này.
  • Interoperability protocols là các dự án/giải pháp kỹ thuật cho phép liên kết giữa các blockchain.

Các giao thức bridge bày tỏ "lo ngại" về việc tích hợp token wstETH của LayerZero

LayerZero đang phải đối mặt với làn sóng phản đối về cách thức mô tả việc tích hợp token wstETH lên tiêu chuẩn OFT của mình. OFT là tiêu chuẩn omnichain fungible token, cho phép di chuyển token sang 3 chuỗi mới.

Các dự án như Connext, ChainSafe, Sygma đã kêu gọi thống nhất về tiêu chuẩn cầu nối mở. Họ cho rằng OFT hỗ trợ khóa kết nối và DAO phát hành token nên quyết định chủ quyền phiên bản tài sản trên từng chuỗi.

Vấn đề nằm ở việc LayerZero tích hợp token lên tiêu chuẩn OFT của mình mà không có sự đồng thuận của Lido DAO. Điều này bị các dự án liên hoạt tác khác phản đối vì có thể gây ràng buộc kỹ thuật và ảnh hưởng chủ quyền của DAO.

LayerZero triển khai đại diện riêng của token wstETH lên 3 chuỗi Avalanche, BNB Chain, Scroll mà không được Lido DAO – quản lý wstETH – hậu thuẫn.

Các giao thức Interoperability protocols tin rằng hành động của LayerZero (triển khai token mà không có sự hậu thuận của Lido) là hệ quả của một hệ thống khuyến khích bị hỏng xung quanh vấn đề liên kết. Hệ thống khuyến khích này dẫn đến những hành vi không lành mạnh nhằm trục lợi như LayerZero đang làm.

Vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng cách:

  • Tiêu chuẩn hóa các giao thức, tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc liên kết.
  • Tăng cường sự cạnh tranh lành mạnh giữa các dự án ở mọi layer của hệ thống cầu nối.

Phản hồi trước làn sóng phản đối

LayerZero giải thích rằng OFT là tiêu chuẩn được kiểm duyệt kỹ lưỡng, mã nguồn mở, giúp hơn 75 dự án kết nối L1 và L2.

Đã có hơn 3 tỷ USD giá trị được chuyển qua các hợp đồng tích hợp OFT.

Theo thiết kế, các dự án luôn có thể tự do chọn lớp xác thực và bao gồm nhiều cầu nối.

Việc triển khai wstETH trên AVAX, BNB được Lido đồng ý và khuyến khích, với sự phản hồi từ đội ngũ Lido.

Khi Lido chấp nhận quyền sở hữu các hợp đồng, chúng sẽ do Lido sở hữu hoàn toàn mà không còn phụ thuộc LayerZero.

LayerZero phản hồi nhằm giải thích và minh oan cho hành động của mình.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.