Công nghệ, Tin tức

Các nhà phát triển Ethereum triển khai nâng cấp Dencun trên mạng thử nghiệm Goerli

Posted by

Nội dung chính:

  • Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đã triển khai bản nâng cấp Dencun, kết hợp proto-danksharding (EIP-4844) trên mạng thử nghiệm Goerli.
  • Điều này đóng vai trò là tiền đề cho việc phát hành dự kiến ​​trên mạng chính Ethereum, dự kiến ​​vào quý đầu tiên của năm 2024.

Các nhà phát triển Ethereum triển khai nâng cấp Dencun trên mạng thử nghiệm Goerli

Các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đã triển khai bản nâng cấp Dencun, kết hợp proto-danksharding (EIP-4844) trên mạng thử nghiệm Goerli – đóng vai trò là tiền thân cho sự ra mắt dự kiến của nó trên mạng chính.

Bản nâng cấp Dencun đã được triển khai trên mạng thử nghiệm Goerli vào khoảng 1:35 sáng giờ Đông Âu, như đã được xác nhận bởi các nhà phát triển chính trong một buổi trực tiếp trên sóng. Tuy nhiên, quá trình nâng cấp gặp phải những khó khăn, bao gồm một “chain split” có thể xảy ra do vấn đề trong khả năng đồng bộ giữa các máy khách. Hiện các đội phát triển máy khách đang dự kiến sẽ điều tra vấn đề này và phát hành một bản vá để khắc phục.

  • “Chain split” là một thuật ngữ trong lĩnh vực blockchain để mô tả tình trạng khi một chuỗi (blockchain) chia thành hai phiên bản riêng biệt, và từ đó có hai nhánh của blockchain đồng thời tồn tại. Tình trạng này thường xảy ra khi có sự không đồng nhất trong quy tắc của mạng, ví dụ như khi có sự không thống nhất về quy tắc giao dịch hoặc quy tắc cộng đồng.
  • Khi một chain split xảy ra, các thợ đào hoặc các node mạng có thể tiếp tục làm việc trên một phiên bản của blockchain mà họ ủng hộ, trong khi các thợ đào hoặc node khác có thể làm việc trên phiên bản khác. Điều này dẫn đến việc xuất hiện hai chuỗi độc lập, và cộng đồng sử dụng blockchain đó có thể phải đối mặt với sự phân chia và không đồng nhất trong quá trình thực hiện các giao dịch và quyết định mạng.

Đặc điểm của việc triển khai Dencun này trên mạng thử nghiệm Goerli là sự giới thiệu ra mắt của EIP-4844, một cơ chế giao dịch mới được biết đến với tên gọi “ephemeral blobs” hoặc “proto-danksharding”.

Phương pháp này cho phép lưu trữ và truy cập tạm thời dữ liệu off-chain bởi các node Ethereum để giảm yêu cầu về lưu trữ. Dự kiến rằng nó sẽ giảm đáng kể chi phí giao dịch cho các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum, đặc biệt là có lợi cho các chuỗi Layer 2 rollup.

Chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi này, đội ngũ phát triển đã chọn một phương pháp theo từng giai đoạn — bắt đầu bằng việc triển khai nâng cấp trên các mạng thử nghiệm khác nhau.

Hôm nay, nó đã được triển khai trên mạng thử nghiệm Goerli, mạng thử nghiệm đầu tiên cho nâng cấp Dencun. Các bước triển khai tiếp theo bao gồm việc kích hoạt Dencun trên mạng thử nghiệm Sepolia vào ngày 31 tháng 1, tiếp theo là mạng thử nghiệm Holesky vào ngày 7 tháng 2. Dự kiến phiên bản chính thức cuối cùng sẽ được triển khai trên mạng chính vào cuối quý đầu tiên Q1 2024.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.