Thị trường, Tin tức

Các quỹ ETF Bitcoin hiện đạt tổng tài sản quản lý (AUM) lên đến 37,22 Tỷ USD

Posted by

Nội dung chính:

  • Theo dữ liệu từ Odaily Odaily và Coinglass, tổng tài sản quản lý (AUM) của các Quỹ ETF Bitcoin (bao gồm cả ETF về hàng hóa và tương lai) đã đạt mức 37,22 tỷ USD.

Các quỹ ETF Bitcoin hiện đạt tổng tài sản quản lý (AUM) lên đến 37,22 Tỷ USD

Trong đó, ba Quỹ ETF Bitcoin lớn nhất theo quy mô quản lý tài sản là:

  • GBTC với quy mô quản lý tài sản là 23,57 tỷ USD.
  • IBIT với quy mô quản lý tài sản là 5,68 tỷ USD.
  • FBTC với quy mô quản lý tài sản là 4,25 tỷ USD.

Sự gia tăng về quy mô tài sản quản lý trong các Quỹ ETF Bitcoin là một minh chứng khác về sự tăng trưởng và phổ biến của tiền điện tử trong lĩnh vực đầu tư truyền thống. Việc tăng trưởng này cho thấy sự quan tâm và niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của Bitcoin trong tương lai.

Vào hồi cuối tháng 1/2024, Quỹ Spot Bitcoin ETF của BlackRock và Fidelity lần đầu tiên vượt Grayscale về khối lượng giao dịch hằng ngày. Tại thời điểm đó, theo dữ liệu của Yahoo Finance, BlackRock và Fidelity đã ghi nhận khối giao dịch lần lượt là 383 triệu đô la và 288 triệu đô la. Grayscale tiếp tục giữ vị trí đầu với 396 triệu đô la. Tuy nhiên tại một thời điểm nào đó, cả BlackRock và Fidelity đã đều vượt Grayscale về khối lượng giao dịch hàng ngày.

Cùng thời điểm đó, cuộc đua Spot Bitcoin ETF trở nên sôi động khi Invesco và Galaxy giảm phí. Để cải thiện độ cạnh tranh, Invesco và Galaxy Asset Management sẽ giảm phí quỹ (fund fee) của họ từ 0,39% xuống còn 0,25%, theo một hồ sơ được nộp.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.