Công nghệ, Tin tức

Celestia chuẩn bị khởi chạy phiên bản thử nghiệm Mainnet

Posted by

Nội dung chính:

  • Celestia đã công bố sẵn sàng cho việc ra mắt và giới thiệu những tính năng trong phiên bản thử nghiệm cho mạng chính (mainnet).

Modular Blockchain Network Celestia chuẩn bị phát hành phiên bản thử nghiệm

Celestia đã công bố sẵn sàng cho việc ra mắt, với kế hoạch đầu tiên phát hành phiên bản thử nghiệm cho mạng chính (mainnet). Sự kiện này sẽ giới thiệu các tính năng như Data Availability Sampling (DAS) và API Node Celestia cho việc tổng hợp.

Sau đó, Celestia Foundation sẽ phối hợp với các trình xác thực Genesis để thu thập các giao dịch Genesis của họ, sẽ được đưa vào khối Genesis được tạo bởi bộ trình xác thực phi tập trung. Sau khi khối gốc được hoàn thiện thông qua cơ chế đồng thuận của bộ xác thực, mạng thử nghiệm mạng chính của Celestia sẽ đi vào hoạt động

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.