Công nghệ, Tin tức

Celestia mang giải pháp Blobstream đến Arbitrum Orbit chain

Posted by

Nội dung chính:

  • Celestia vừa giới thiệu Blobstream, một giải pháp data availability cho hệ sinh thái Arbitrum.
  • Điều này sẽ cho phép các nhà phát triển có thể tạo các chain tùy chỉnh bằng Celestia để cung cấp dữ liệu.

Celestia mang giải pháp Blobstream đến Arbitrum Orbit chain

Dự án modular blockchain Celestia vừa giới thiệu Blobstream cho hệ sinh thái Arbitrum, giải pháp cho phép các nhà phát triển có thể tạo các chain tùy chỉnh (được gọi là Orbit) bằng cách sử dụng Celestia để cung cấp dữ liệu.

Orbit Chains là bộ công cụ cho phép các dự án triển khai Layer 2 và Layer 3 xây dựng trên nền Arbitrum.

Việc triển khai Blobstream trong bối cảnh này cho phép các rollup L2 và L3 sử dụng Celestia light client để lấy mẫu tính khả dụng của dữ liệu (Data Availability Sampling – DAS) — một kỹ thuật nhằm đảm bảo rằng tất cả những người tham gia mạng đều có thể truy cập được dữ liệu liên quan đến giao dịch và thay đổi trạng thái.

Sự tích hợp này sẽ cung cấp cho Orbit Chain của Arbitrum khả năng xuất bản dữ liệu lên Celestia ngoài các thiết lập hiện có của họ, việc này đôi khi có thể tốn kém hơn hoặc quá phức tạp đối với nhiều nhà phát triển.

Do đó, Blobstream nhằm mục đích đơn giản hóa quy trình để các nhà phát triển Arbitrum tận dụng DAS và loại bỏ nhu cầu thiết lập data availability committee để khởi chạy chain của riêng họ.

Celestia cho biết: “Trước khi Celestia xuất hiện, những hạn chế về thông lượng đã buộc các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng on-chain phải di chuyển sang alt-L1 hoặc tốn thêm chi phí thiết lập một data availability committee để triển khai chain của riêng họ. Với Blobstream, các nhà phát triển có thể tiếp tục xây dựng hệ sinh thái Ethereum.”

Celestia đã phát triển Blobstream cùng với sự cộng tác của Succinct Labs. Giải pháp này sẽ sử dụng ứng dụng công nghệ zero-knowledge light client của Succinct Labs để truyền tải các chứng thực về gốc dữ liệu của Celestia cho các hợp đồng thông minh của Orbit.

Celestia trước đó cũng đã đưa Blobstream lên hai layer-2 lớn khác của Ethereum là Starknet và Base.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.