Thị trường, Tin tức

CEO: Yuga Labs tập trung xây dựng Otherside sau tái cơ cấu

Posted by

Nội dung chính:

  • Yuga Labs đã hoàn tất việc cải tổ tổ chức, chuyển hướng tập trung cho sự mở rộng thế giới ảo “Otherside” của họ cũng như hỗ trợ cộng đồng.

CEO: Yuga Labs tập trung xây dựng Otherside sau tái cơ cấu

CEO Yuga Labs cho biết những thay đổi nhân sự và tổ chức đã giúp tập trung hóa nỗ lực cho hai lĩnh vực trên, theo phản hồi từ cộng đồng NFT.

Họ sẽ tăng cường nỗ lực hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy hợp tác với các bảo tàng danh tiếng để nâng cao giá trị và khả năng tiếp cận CryptoPunks.

Đối với BAYC, Yuga Labs sẽ tiếp tục hỗ trữ các sự kiện ngoại lệ và hợp tác có lợi cho cộng đồng.

Với Otherside, họ tập trung phát triển và triển khai những trải nghiệm kỹ thuật số tiên tiến, thông qua các đối tác và công nghệ tiên tiến.

Dù giá BAYC giảm, Yuga Labs vẫn cam kết nâng cao giá trị sản phẩm.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.