Thị trường, Tin tức

Chủ tịch TON Foundation: 150 triệu USD incentive hệ sinh thái sẽ được phân phối từ tháng 4 đến tháng 6

Posted by

Nội dung chính:

  • Chủ tịch Steve Yun của TON Foundation đã có bài phát biểu nêu chi tiết về kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái TON Open League tại 2024 Hong Kong Web3 Carnival. 

Chủ tịch TON Foundation: 150 triệu USD incentive hệ sinh thái sẽ được phân phối từ tháng 4 đến tháng 6

Theo Foresight News, tại 2024 Hong Kong Web3 Carnival, Chủ tịch Steve Yun của TON Foundation đã có bài phát biểu nêu chi tiết về kế hoạch TON Open League mà TON bắt đầu từ ngày 1/4. Steve Yun cho biết TON Open League là một kế hoạch hỗ trợ sinh thái toàn diện và lâu dài.

Ngân sách phần thưởng từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay là 150 triệu USD, được chia thành các phần sau:

  • Task, token mining và airdrop cho người dùng (hoàn thành task thông qua Community Bot), với số tiền thưởng là 40 triệu USD;
  • Kế hoạch khuyến khích Liquidity pool cho các dự án hiện có, với tổng giải thưởng là 40 triệu USD;
  • Tổ chức cuộc thi Open Monthly KPI cho các bên dự án đối tác với giải thưởng khoảng 12 triệu USD (có thể tăng tùy theo diễn biến của cuộc thi). Các dự án tham gia sẽ nhận được phần thưởng liquidity hàng tháng lên tới 50.000 TON (trị giá khoảng 270.000 USD);
  • Tổ chức TON Open League cho các dự án khởi nghiệp từ ngày 1/4 đến ngày 1/6 Hackathon với tổng giải thưởng là 2 triệu USD.

TON Foundation trước đây đã thông báo rằng số tiền thưởng cho chương trình TON Open League là 30 triệu token.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.