Thị trường, Tin tức

Cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây Mixin Network bị hacker tấn công, thiệt hại $200M

Posted by

Nội dung chính:

  • Vào sáng sớm ngày 23 tháng 9 năm 2023 theo giờ Hồng Kông, cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ cloud lưu trữ các nền tảng Mixin Network đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến sự mất mát một số tài sản trên mainnet.
  • Đội ngũ đã liên hệ với Google và công ty an ninh blockchain @SlowMist_Team để hỗ trợ điều tra. Sau kiểm tra ban đầu, số tài sản bị ảnh hưởng khoảng 200 triệu USD.

Cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ đám mây Mixin Network bị hacker tấn công, thiệt hại $200M

Dịch vụ gửi và rút tiền trên Mixin Network tạm thời bị dừng. Sau thảo luận và đồng thuận giữa các nút, các dịch vụ này sẽ được mở lại khi xác nhận và khắc phục được lỗ hổng. Trong thời gian này, giao dịch chuyển tiền vẫn không bị ảnh hưởng.

Về cách giải quyết số tài sản bị mất, đội ngũ Mixin sẽ công bố phương án sau. Tổng Giám đốc Feng Xiaodong sẽ giải thích vụ việc này trong buổi phát trực tiếp bằng tiếng Quan thoại vào lúc 13 giờ theo giờ Hồng Kông ngày 25 tháng 9 năm 2023. Xin mọi người giúp truyền từ. Nội dung sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Anh sau đó. Đội ngũ cho biết sẽ cố gắng hạn chế thiệt hại tối đa và xin lỗi vì sự cố này.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.