Thị trường, Tin tức

Coinbase đưa ra kế hoạch phi tập trung hóa cho Base với Fault Proof và đa dạng hóa khách hàng OP

Posted by

Nội dung chính:

  • Coinbase cho biết họ đang lên kế hoạch phi tập trung hóa hoàn toàn nền tảng Layer 2 này trong tương lai.
  • Việc này sẽ được thực hiện bằng cách triển khai fault proof và sử dụng phần mềm khách hàng đa dạng để giữ cho mạng không thể bị kiểm duyệt.

Fault proofs sẽ trao quyền kiểm soát mạng lại cho cộng đồng, trong khi sự đa dạng về phần mềm khách hàng sẽ ngăn chặn sự độc quyền. Đây là những bước quan trọng để phi tập trung hóa hoàn toàn Base theo kế hoạch dài hạn của Coinbase.

Coinbase đưa ra kế hoạch phi tập trung hóa cho Base với Fault Proof và đa dạng hóa khách hàng OP

Coinbase vừa công bố kế hoạch chuyển mạng Base sang mô hình phi tập trung, tập trung vào nhiều cập nhật kỹ thuật để đảm bảo không có bên nào kiểm soát toàn diện.

Đội ngũ core của Base cho biết họ sẽ làm việc phi tập trung hóa mạng bằng cách triển khai Fault proof và sử dụng phần mềm khách hàng đa dạng nhằm ngăn chặn sự kiểm duyệt, chuyển sang giai đoạn mới khi không còn Coinbase là đơn vị duy nhất vận hành sequence của Base.

Coinbase sẽ hợp tác với tổ chức tự trị Optimism Collective và OP Labs để chuyển Base (một phần của OP Stack của Optimism) sang mô hình phi tập trung hoàn toàn. Tuy nhiên đội ngũ chưa công bố thời gian biểu cụ thể cho quá trình chuyển đổi này.

“Chúng tôi rất vui khi thấy OP Labs và các đóng góp khác cho OP Stack đang nhanh chóng tiến triển các mục tiêu phi tập trung hóa chính, đáng chú ý nhất là Fault proof. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các nhóm này để đảm bảo Base áp dụng những cải tiến này ngay khi chúng sẵn sàng”, Jesse Pollak – đại diện Coinbase phụ trách giao thức cho biết.

Đóng góp cho cơ sở hạ tầng Superchain

Đội ngũ đang nỗ lực đóng góp cho OP Stack, phát triển các chuỗi OP như Base và hệ sinh thái “Superchain”. Họ cũng là nhà đóng góp chính cho OP-Geth – khách hàng đầu tiên của OP Stack, và hợp tác với Paradigm trên khách hàng OP-Reth, hướng tới đa dạng fault-proof và giảm thiểu rủi ro lỗi mạng.

Cuối cùng, đội ngũ Base lên kế hoạch hỗ trợ thành lập “Security council” cho Superchain, nhằm triển khai thêm các biện pháp kiểm tra cân bằng, gia tăng an ninh và phi tập trung hóa cho Base, OP Mainnet và các chuỗi liên quan.

Những nỗ lực này hướng tới xây dựng hệ sinh thái OP mạnh mẽ, phi tập trung và an toàn hơn.