Thị trường, Tin tức

Coinbase thu về 674,1 triệu USD doanh thu trong quý 3 năm 2023

Posted by

Nội dung chính:

  • Coinbase đã vượt qua dự báo của các chuyên gia khi thu về 674,1 triệu USD doanh thu trong quý 3 năm 2023, so với mức 590,3 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
  • Doanh thu từ giao dịch tiếp tục giảm, Coinbase dự báo quý 4 sẽ tương đương.
  • Ngược lại, doanh thu từ lợi tức stablecoin USDC đã phục hồi mạnh lên 172 triệu USD, sau khi sụt giảm trong quý trước.

Coinbase thu về 674,1 triệu USD doanh thu trong quý 3 năm 2023

Coinbase báo cáo doanh thu quý 3 là 674,1 triệu USD, giảm 4,7% so với quý trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia dự báo trung bình doanh thu quý là 651 triệu USD theo FactSet.

Coinbase cho biết đây là một quý mạnh mẽ. Mặc dù lỗ ròng trong 9 tháng đầu năm, Coinbase vẫn trên đà hoàn thành mục tiêu EBITDA dương đáng kể trong năm 2023.

Cụ thể, lỗ ròng quý 3 là 2 triệu USD, so với mức lỗ 545 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, cho thấy kết quả khả quan hơn dự kiến.

USDC stablecoin

Trong quý 3, Coinbase nhận được các giấy phép mới giúp tiếp cận các thị trường và cung cấp sản phẩm mới.

Công ty thu về 172 triệu USD từ lãi suất stablecoin USDC trong quý, tăng từ 151 triệu USD trong quý 2.

Coinbase dự báo sẽ đạt EBITDA dương đáng kể trong cả năm 2023, sửa đổi mục tiêu ban đầu là tăng EBITDA theo số USD so với năm 2022.

Kết quả kinh doanh cho thấy hoạt động kinh doanh và định hướng chiến lược của Coinbase đang trên đà cải thiện.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.