Dự án gọi vốn, Tin tức

Công ty cơ sở hạ tầng Web3 Xion hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 25 triệu USD

Posted by

Nội dung chính:

  • Công ty cơ sở hạ tầng web3 Xion vừa huy động thành công 25 triệu USD trong một vòng gọi vốn.
  • Animoca Brands, Laser Digital, Multicoin, Arrington Capital, Draper Dragon, Sfermion, GoldenTree và những nhà đầu tư khác đã tham gia vào vòng gọi vốn này.

Công ty cơ sở hạ tầng Web3 Xion hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 25 triệu USD

Công ty cơ sở hạ tầng web3 Xion vừa huy động thành công 25 triệu USD tài trợ.

Theo một tuyên bố của công ty, Animoca Brands, Laser Digital, Multicoin, Arrington Capital, Draper Dragon, Sfermion, GoldenTree và những nhà đầu tư khác khác đã tham gia vào vòng này. Fortune báo cáo vòng gọi vốn này là vòng Series A.

Xion sử dụng cơ sở hạ tầng generalized abstraction hoặc web3 để loại bỏ sự phức tạp phổ biến trong tiền điện tử. Từ đó ,xây dựng hệ sinh thái blockchain thân thiện với người dùng mà không yêu cầu tài khoản ví, chữ ký hoặc đăng ký kỹ thuật bổ sung. Công ty sử dụng stablecoin USDC cho các giao dịch chính của mình.

Burnt Banksy, một người đóng góp cốt lõi của mạng Xion cho biết: “Với Xion, mọi người có thể tương tác liền mạch với các ứng dụng phi tập trung ngay trên điện thoại của họ. Không cần phải nhớ seed phrase hoặc private key để lưu trữ. Chúng tôi đang trong quá trình ra mắt mainnet và đang tập hợp các đối tác phù hợp để phát triển nền móng.”

Vào tháng 12 năm  2023, Xion ra mắt testnet của mình vào tháng 12 năm 2023 sau khi huy động được 11 triệu đô la từ Circle Ventures, Animoca Brands, Multicoin, HashKey, Valor và những nhà đầu tư khác.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.