Thị trường, Tin tức

Crypto.com: Số lượng các chủ sở hữu tiền điện tử toàn cầu đã tăng 34% vào cuối năm 2023

Posted by

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu từ sàn giao dịch Crypto.com cho thấy số lượng chủ sở hữu tiền điện tử trên toàn thế giới đã tăng 34% vào năm 2023.
  • Chủ sở hữu tiền điện tử đã tăng từ 432 triệu vào tháng 1 lên 580 triệu vào tháng 12 năm 2023.

Crypto.com: Số lượng các chủ sở hữu tiền điện tử toàn cầu đã tăng 34% vào cuối năm 2023

Nghiên cứu từ sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com cho thấy số lượng chủ sở hữu tiền điện tử toàn cầu đã tăng 34% ( tăng lên 580 triệu người) vào cuối năm 2023.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, năm ngoái đã ghi nhận con số với 432 triệu chủ sở hữu tài sản tiền điện tử vào tháng 1. Những người nắm giữ bitcoin đã tăng 33% lên 296 triệu trong tháng 12 từ mức 222 triệu vào đầu năm. Tổng cộng, những người nắm giữ bitcoin chiếm 51% tổng số người nắm giữ tiền điện tử.

“Chất xúc tác chính đằng sau con số này là sự phát triển của các quỹ giao dịch trao đổi bitcoin (bitcoin exchange-traded fund) và sự ra đời của giao thức Bitcoin Ordinals, cho phép các non-fungible tokens và fungible tokens được mint trên mạng lưới Bitcoin.

Sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức lớn cũng góp phần đến sự gia tăng về tính ứng dụng của BTC”, các nhà nghiên cứu cho biết.

Ethereum ownership

Số lượng các chủ sở hữu Ether đã tăng 39% lên 124 triệu vào cuối năm nay, chiếm 21% tổng số người sở hữu tiền điện tử trên toàn thế giới.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Sự tăng trưởng của con số này chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động liquid staking sau Bản nâng cấp Shanghai của Ethereum, cho phép rút ETH đã stake sau khi chuyển sang blockchain Proof of Stake”.

Thật vậy, số lượng địa chỉ unique mới trên Ethereum đã tăng 33,7% trong suốt năm 2023, theo Bảng Dashboard của The Block.

image 2024 01 23 09 13 12

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.