Thị trường, Tin tức

Dự án Cosmos Neutron mua 25% cổ phần trong Confio, công ty phát triển CosmWasm

Posted by

Nội dung chính:

  • Neutron vừa mua 25% cổ phần trong Confio, công ty phát triển môi trường lập trình CosmWasm.
  • Vụ đầu tư này sẽ được sử dụng để thúc đẩy việc áp dụng CosmWasm và mang lại các cải tiến công nghệ.

Dự án Cosmos Neutron mua 25% cổ phần trong Confio, công ty phát triển CosmWasm

Neutron – nền tảng hợp đồng thông minh dựa trên Cosmos vừa mua 25% cổ phần trong Confio, công ty phần mềm nổi tiếng với việc phát triển CosmWasm. Lần đầu tư và hợp tác chiến lược này nhằm tăng cường việc áp dụng CosmWasm và đồng bộ hóa chiến lược phát triển của Neutron và Confio. Neutron không tiết lộ số tiền đầu tư.

CosmWasm là máy ảo trừu tượng mặc định cho các blockchain dựa trên Cosmos như Neutron và Osmosis, cho phép chúng vận hành smart contract.

Mục đích dự kiến của khoản đầu tư là thúc đẩy việc áp dụng CosmWasm và đem lại những cải tiến công nghệ thông qua việc hợp tác chặt chẽ với Neutron. Nó sẽ tập trung vào những lĩnh vực chính của web3, chẳng hạn như zero-knowledge proofs cho việc mở rộng quy mô và bảo mật theo Neutron.

“Lâu dài, chúng tôi kế hoạch hợp tác về các tính năng nâng cao hơn để đưa lên máy ảo của Neutron, bao gồm khả năng zero-knowledge verification bản địa để những dự án bảo mật và rollup có thể sử dụng công nghệ zk”, Avril Dutheil, core contributor của Neutron chia sẻ.

Theo Neutron, mục tiêu sẽ là định vị CosmWasm trở thành một lựa chọn cạnh tranh cho các môi trường lập trình như Ethereum Virtual Machine.

Đối với Neutron, đây là một cột mốc mới trên lộ trình phát triển kể từ khi khởi chạy mainnet của mình và bắt đầu áp dụng Replicated Security của Cosmos Hub.

Vào tháng 6 năm 2023, Neutron huy động thành công 10 triệu USD trong vòng gọi vốn Seed do các quỹ đầu tư Binance Labs và CoinFund dẫn đầu. Hiện tại, dự án blockchain này được định giá hơn 670 triệu USD.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.