Thị trường, Tin tức

dYdX Chain hỗ trợ liquid staking trong bản nâng cấp mới nhất

Posted by

Nội dung chính:

  • dYdX Chain hiện đã có tính năng liquid staking cho DYDX, native token của dYdX Chain.
  • Network vừa được nâng cấp cho phép các nhà cung cấp dịch vụ liquid staking tham gia vào mạng lưới.

dYdX Chain hỗ trợ liquid staking trong bản nâng cấp mới nhất

dYdX Chain hiện đã hỗ trợ liquid staking trên network.

dYdX Chain vừa được nâng cấp lên phiên bản v3.0 ngày 29/01. Bản nâng cấp giới thiệu các tài khoản interchain, cho phép hỗ trợ các giao thức liquid staking để tham gia network trên Cosmos.

Động thái này cho phép người dùng tiếp tục stake và bảo mật dYdX Chain, đồng thời chuyển đổi DYDX đã stake thành tài sản lưu động có thể giao dịch hoặc sử dụng trong các ứng dụng DeFi.

Các giao thức liquid staking đang cố gắng để đưa các staker dYdX tham gia vào hoạt động liquid staking.

Ngay khi vừa mới nâng cấp, nền tảng Stride có kế hoạch mở rộng hoạt động liquid staking của dYdX. Hai nhà cung cấp dịch vụ liquid staking khác là Persistence và Quicksilver cũng có mục tiêu cung cấp dịch vụ này trong tương lai gần.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.