Thị trường

dYdX tuyên chiến với MEV trước quá trình chuyển đổi sang Appchain

Posted by

Người dùng Ethereum đã mất 450 triệu đô la do MEV. kể từ tháng 9 năm 2022.

DYDX

Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung hàng đầu dYdX đang lên giải pháp chống lại hoạt động của MEV gây tổn hại cho người dùng trước khi chuyển sang Appchain trên Cosmos.

Vào ngày 21 tháng 8, dYdX Foundation đã công bố danh sách các biện pháp ưu tiên dành cho validators và stakers trên dYdX chain, bao gồm đảm bảo trải nghiệm giao dịch công bằng và trung thực cho người dùng bằng cách hạn chế các hoạt động MEV có thể gây hại hoặc gây bất lợi cho những người tham gia hệ sinh thái.

Tuyên ngôn cảnh báo rằng validators có sử dụng MEV độc hại sẽ phải đối mặt với hình phạt, bên cạnh việc khuyến khích các biện pháp nhằm ngăn chặn hoàn toàn việc khai thác MEV.

DYdX Foundation cho biết rằng: “việc điều chỉnh và cải thiện cách thức hoạt động tốt nhất cho validators là điều quan trọng. Điều này giúp họ tham gia vào hệ thống của DYdX một cách hiệu quả hơn.

MEV mô tả các kỹ thuật chênh lệch giá nâng cao được validators sử dụng để thu lợi nhuận bằng cách sắp xếp lại hoặc kẹp các giao dịch được thực hiện bởi người dùng thông thường. Flashbots, một nhóm nghiên cứu MEV ước tính người dùng Ethereum đã mất 450 triệu USD cho MEV kể từ khi The Merge diễn ra vào tháng 9 năm ngoái và 640 triệu USD trong hai năm trước đó.