Công nghệ, Tin tức

EigenLayer giới thiệu 6 dự án AVS đầu tiên

Posted by

Nội dung chính:

  • EigenLayer vừa giới thiệu sáu dịch vụ actively validated services (AVS) mới khi ra mắt mainnet giai đoạn 3.
  • Các AVS là AltLayer, Brevis, Eoracle, Lagrange, WitnessChain và Xterio, sẽ được bảo mật thông qua việc restaking.

EigenLayer giới thiệu 6 dự án AVS đầu tiên

EigenLayer đã mở rộng hệ sinh thái của mình bằng cách tung ra sáu dịch vụ actively validated services (AVS) mới, đánh dấu một giai đoạn khác trong quá trình phát triển của mình với việc triển khai mainnet giai đoạn 3.

Bản mở rộng này tiếp nối sự ra mắt ban đầu của EigenDA, AVS đầu tiên của EigenLayer. Các AVS mới được giới thiệu bao gồm AltLayer, Brevis, Eoracle, Lagrange, WitnessChain và Xterio. Các dịch vụ này đại diện cho một loạt các chức năng được thiết kế để giải quyết các nhu cầu khác nhau trong hệ sinh thái Ethereum.

Một số AVS này sẽ giúp quá trình rollup Ethereum nhanh hơn. Trong đó, Lagrange sẽ cung cấp chức năng ứng dụng khách đơn giản để tạo điều kiện liên lạc nhanh hơn và an toàn hơn giữa các optimistic rollups và các blockchain khác. Ngoài ra, nền tảng MACH của AltLayer sẽ tăng tốc quá trình rollup cuối cùng với tốc độ xác nhận dưới 10 giây, EigenLayer cho biết.

Một AVS quan trọng khác là Eoracle, mạng oracle gốc Ethereum đầu tiên được phát triển trên EigenLayer sẽ cho phép tích hợp dữ liệu trong thế giới thực vào các ứng dụng phi tập trung. AVS Brevis đang phát triển “bộ đồng xử lý” trên EigenLayer. Bộ đồng xử lý tập trung vào việc cung cấp các tài nguyên tính toán hiệu quả, đặc biệt có lợi cho các hoạt động yêu cầu tính toán không trạng thái.

EigenLayer mở rộng các dịch vụ AVS

Các dịch vụ này sẽ được bảo mật bằng giao thức restaking của EigenLayer. Restaking cho phép người dùng sử dụng ETH đã stake của họ — hoặc liquid staking token có tính thanh khoản tương ứng — trên EigenLayer cho mục đích restaking. EigenLayer sau đó phân bổ ETH này để bảo mật các ứng dụng của bên thứ ba, được gọi là các dịch vụ AVS, từ đó mở rộng khung bảo mật của Ethereum.

Việc công bố các dịch vụ này diễn ra sau khi mainnet của EigenLayer và data availability layer EigenDA được triển khai vào đầu tuần này. Sau đó, các operator của EigenLayer trực cũng được giới thiệu.

EigenLayer trước đây đã tuyên bố rằng dự án sẽ cho phép operator và AVS marketplace phát triển và ổn định trước khi giới thiệu các khoản thanh toán trong giao thức và chuyển sang mainnet vào cuối năm nay. Tổng giá trị bị khóa trong EigenLayer hiện đã vượt qua 15 tỷ USD.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.