Công nghệ, Tin tức

EigenLayer lên kế hoạch cho mô hình “chia sẻ bảo mật” cho dapp

Posted by

Nội dung chính:

  • EigenLayer đang nhắm đến một mô hình chia sẻ bảo mật để cho phép khởi chạy các giao thức bằng cách sử dụng các pool ETH được re-stake.
  • Một phiên bản tương lai của EigenLayer sẽ cho phép các lần re-stake được sử dụng đồng thời cho tất cả các dịch vụ mạng, ngăn chặn các kẻ có thể tấn công.

EigenLayer lên kế hoạch cho mô hình "chia sẻ bảo mật" cho dapp

Giao thức re-staking EigenLayer có kế hoạch áp dụng hệ thống “chia sẻ bảo mật”, một cơ chế cho phép các giao thức tham gia mạng bằng cách tận dụng pool chung ETH stake.

EigenLayer cung cấp một giao thức để người dùng gửi và “re-stake” ether từ nhiều liquid staking token khác nhau, nhằm mục đích phân bổ số tiền đó để bảo mật mạng của bên thứ ba. Giai đoạn đầu tiên của dự án được phát hành trên mainnet Ethereum vào tháng 6 năm 2023.

Trong tương lai, nhóm phát triển dự định đưa dự án thành một nền tảng ứng dụng phi tập trung lớn và cho phép các dự án khác khởi chạy, tận dụng cái gọi là chia sẻ bảo mật.

Phiên bản đó sẽ cho phép số lượng re-stake ETH trên EigenLayer – hiện là hơn 1,7 tỷ USD – được cung cấp đồng thời cho tất cả các dịch vụ được phát triển trên mạng vì cơ chế chia sẻ bảo mật. Điều này sẽ khiến kẻ tấn công không thể gỡ bỏ bất kỳ giao thức cụ thể nào về mặt kinh tế.

Sreeram Kannan, founder của EigenLayer lưu ý: “Bạn cần vốn 1 tỷ USD với tư cách là kẻ tấn công để tấn công bất kỳ dịch vụ nào và có một sự tăng cường bảo mật nhất định khi bạn gộp các bảo mật lại với nhau”.

Các mô hình chia sẻ bảo mật như vậy trước đây đã từng được các dự án như Polkadot giới thiệu, mặc dù chúng có các cơ chế rất khác nhau.

Polkadot là một hệ sinh thái gồm các blockchain được bảo đảm bằng chuỗi chuyển tiếp và native token có tên là DOT, trong khi EigenLayer sẽ trao quyền cho những người stake ETH và những holder nắm giữ liquid staking token (LST) để re-stake những tài sản đó nhằm đảm bảo an toàn kinh tế cho các blockchain hoặc dịch vụ không nhất thiết phải chạy trên Ethereum.

EigenLayer và re-staking service

EigenLayer cũng sẽ cho phép những người stake ETH lựa chọn tham gia để chịu rủi ro bị cắt giảm bổ sung nhằm đảm bảo các dịch vụ hệ sinh thái Ethereum như rollups, oracles, nền tảng data availability hoặc các dịch vụ tương tự. Đổi lại, những staker này (hoặc re-staker) sẽ kiếm được lợi nhuận từ các dịch vụ đó.

EigenLayer cho biết, các dự án được xây dựng dựa trên framework này có thể mua bảo hiểm cho một phần nhỏ trong toàn bộ network stake. Bảo hiểm này sẽ hoạt động như một mạng lưới an toàn, trong trường hợp hiếm hoi mạng lưới không thể đảm bảo an toàn cho dự án, nó sẽ cho phép dự án nhận được một khoản tiền nhất định. Về mặt lý thuyết, khoản thanh toán sẽ đến từ số ETH được stake và số tiền này có thể bị cắt giảm nếu số tiền stake bị loại bỏ. EigenLayer gọi đây là “bảo mật được chia sẻ có thể quy kết”.

Theo EigenLayer, khả năng xảy ra sự cắt giảm như vậy là rất nhỏ và chỉ nhằm mục đích đảm bảo cung cấp an ninh kinh tế cho các giao thức được xây dựng trên nền tảng.

EigenLabs — nhóm đằng sau EigenLayer — đã kết thúc vòng tài trợ Series A trị giá 50 triệu đô la do Blockchain Capital dẫn đầu vào tháng 3 năm 2023. Tổng giá trị trong các hợp đồng thông minh của EigenLayer gần đây đã đạt 1,7 tỷ USD.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.