Thị trường, Tin tức

Essential vừa gọi vốn thành công 5.15 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên ý định (intent-based infrastructure)

Posted by

Nội dung chính:

  • Essential là một startup vừa gọi vốn thành công 5.15 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên ý định (intent-based infrastructure).
  • Mục tiêu của Essential là giảm thiểu hiện tượng trích xuất giá trị quá mức trong blockchain thông qua cơ sở hạ tầng dựa trên ý định của người dùng.
  • Vòng gọi vốn này do quỹ đầu tư Maven11 dẫn đầu, cùng nửa tá nhà đầu tư khác như Robot Ventures tham gia đầu tư.

Essential vừa gọi vốn thành công 5.15 triệu USD để xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên ý định (intent-based infrastructure).

Essential, một công ty khởi nghiệp tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên ý định người dùng, vừa gọi vốn vòng seed 5,15 triệu USD. Quỹ Maven 11 dẫn đầu vòng gọi vốn này, cùng sự tham gia của các nhà đầu tư Robot Ventures, Karatage,…

Essential ra mắt từ đầu năm nay, hướng tới tối ưu hóa chuỗi cung ứng giao dịch crypto để giảm thiểu tác động của các bên trung gian “trích xuất giá trị”, mang lại lợi ích cho người dùng. Đội ngũ Essential đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên ý định, một công nghệ mới giúp nâng cao trải nghiệm và hiệu quả blockchain.

Một số chi tiết bổ sung về cách thức hoạt động của cơ sở hạ tầng dựa trên ý định:

  • Theo thông báo, “ý định” mô tả trạng thái mong muốn thay vì là chuỗi hướng dẫn cụ thể. Điều này có nghĩa người dùng sẽ được tiếp cận nhiều giải pháp trên chuỗi khác nhau.
  • Trong một cuộc phỏng vấn, CEO Liesl Eichholz đưa ví dụ về giao dịch token trên sàn phi tập trung. Thông thường người dùng chỉ được phép tương tác với smart contract của riêng sàn đó.
  • Với hệ thống dựa trên ý định, người dùng chỉ cần nêu rõ mong muốn giao dịch mà không cần biết cụ thể phải làm gì. Dịch vụ sẽ tự động tìm ra giải pháp tối ưu nhất trên chuỗi.

Cơ sở hạ tầng cốt lõi

Các thành phần cơ bản bao gồm tiêu chuẩn ý định cho Ethereum, ngôn ngữ miền đặc thù (DSL) biểu đạt ý định và giao thức blockchain hoàn toàn dựa trên ý định.

Kể từ khi hoàn tất vòng seed vào tháng 4, startup đã thiết kế và đệ trình ERC liên quan đến tính khả triển và sản phẩm dựa trên ý định Ethereum. Đồng thời tiến triển DSL sẽ là nền tảng cho giao thức dự kiến.

Maven 11 cho rằng mô hình giao dịch hiện tại của blockchain dẫn đến trải nghiệm kém. Tốt hơn là làm việc dựa trên ý định người dùng, mang lại UX tương đương Web 2.0 nhưng loại bỏ trung gian.

Essential chưa tiết lộ định giá vòng seed.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.