Thị trường, Tin tức

Giải pháp Layer3 XAI công bố token economics cho hệ sinh thái gaming

Posted by

Nội dung chính:

  • Giải pháp Layer3 là XAI vừa công bố cơ chế phân phối token của họ.

Giải pháp Layer3 XAI công bố token economics cho hệ sinh thái gaming

XAI là một giải pháp Layer 3 đang phát triển một hệ sinh thái gaming trên blockchain. Layer 3 là lớp mở rộng Ethereum nhằm tăng khả năng xử lý giao dịch so với Layer 2.

XAI đã công bố cơ chế phân phối token kinh tế cho dự án, bao gồm:

  • 50.1% dành cho cộng đồng và sentinel node operators để thưởng cho những người hỗ trợ mạng.
  • 22.4% cho nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án.
  • 20% cho đội ngũ phát triển dự án.
  • 7.5% dành cho việc phát triển hệ sinh thái.

Token sẽ đóng vai trò Gas trong mạng để thúc đẩy giao dịch và phần thưởng. Đồng thời cũng là phương tiện thanh toán chính trong hệ sinh thái game như mua trò chơi, item trong game. Giúp tạo ra một nền tảng games thúc đẩy nền kinh tế game trên blockchain.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.