Thị trường, Tin tức

Giám đốc điều hành mới của SushiSwap đề xuất Token Economics mới cho SUSHI

Posted by

Nội dung chính:

  • Theo nguồn tin, Giám đốc điều hành mới của SushiSwap, Jared Grey, đã công bố đề xuất tạo ra mô hình kinh tế mới cho token SUSHI, hiện đang trong giai đoạn lấy ý kiến cộng đồng.

Giám đốc điều hành mới của SushiSwap đề xuất Token Economics mới cho SUSHI

Giám đốc điều hành mới của SushiSwap, Jared Grey đã đưa ra đề xuất về mô hình kinh tế token mới cho SUSHI nhằm lấy ý kiến cộng đồng.

Mô hình token mới dựa trên nguyên tắc bền vững giao thức, tiện ích token đa dạng và tài trợ linh hoạt.

Bao gồm:

  • Trợ cấp thanh khoản: Nâng cao hiệu quả để giảm chi phí phát hành SUSHI hàng năm.
  • Cân bằng giá trị: Làm cho doanh thu và phát hành SUSHI bền vững.
  • Ổn định tài chính: Giải quyết tỷ lệ phát hành/doanh thu làm ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.
  • Khuyến khích LP: Điều chỉnh để duy trì sức cạnh tranh.
  • Cơ chế stake xSushi: Cân nhắc sửa đổi.
  • Phân bổ xSushi: Công bằng hơn cho người tham gia qua stake xSushi.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.