Thị trường, Tin tức

Giao thức Lending Nostra của StarkNet vừa chính thức ra mắt phiên bản mainnet

Posted by

Nội dung chính:

  • Giao thức cho vay Nostra của StarkNet đã chính thức ra mắt phiên bản mainnet, loại bỏ giới hạn số tiền gửi cho người dùng.

Giao thức Lending Nostra của StarkNet vừa chính thức ra mắt phiên bản mainnet

Điều này cho phép người dùng gửi bất kỳ số lượng tài sản nào vào Lend và linh hoạt truy cập các tài sản được chia sẻ trong cùng một tài khoản.

Ngoài ra, người dùng có thể tự động di chuyển các khoản vị thế từ phiên bản Alpha sang phiên bản mới nhất.

Nostra là giao thức cho vay phi tập trung trên StarkNet, blockchainLayer 2 dựa trên Rollup ZK của Ethereum.

Nostra cho phép người dùng cho vay, vay và kiếm lợi nhuận từ tài sản số mà không cần bên trung gian. Các khoản vay được bảo đảm bởi tài sản thế chấp.

Việc ra mắt phiên bản mainnet đánh dấu bước tiến quan trọng của Nostra, cho phép người dùng truy cập đầy đủ các tính năng mà không gặp hạn chế về số lượng tài sản.

Trước đó, Nostra đã ra mắt phiên bản alpha hồi tháng 6/2022.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.