Thị trường, Tin tức

Glacier Network huy động được 2,9 triệu USD trong vòng Seed

Posted by

Nội dung chính:

  • Glacier Network – giao thức phi tập trung cho khả năng kết hợp dữ liệu, vừa hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2,9 triệu USD.

Glacier Network huy động được 2,9 triệu USD trong vòng Seed

Các nhà đầu tư tham gia vòng này bao gồm Foresight X, UOB Venture Management, Signum Capital, Cogitent Ventures và Gate Labs.

Trước đó, Glacier Network đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các quỹ như PermaDao của hệ sinh thái Arweave, chương trình Hackathon Boundless của Stanford, Aptos Grant Dao và chương trình Accelerator của Foresight X.

Việc hoàn tất vòng gọi vốn này sẽ giúp Glacier Network tăng tốc phát triển các sản phẩm, xây dựng cộng đồng và đưa giải pháp khả năng kết hợp dữ liệu phi tập trung đến với nhiều người hơn.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.