Thị trường, Tin tức

Google cho phép quảng cáo Bitcoin trở lại

Posted by

Nội dung chính:

  • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 1, Google sẽ cho phép quảng cáo một số sản phẩm tiền điện tử, và cộng đồng tiền điện tử đang đặt câu hỏi về các tác động sẽ ảnh hưởng lên các quỹ giao dịch Spot Bitcoin ETF.

Google cho phép quảng cáo Bitcoin trở lại

Tháng 12 năm 2023, Cointelegraph đưa tin rằng chính sách quảng cáo liên quan đến tiền điện tử của Google sẽ được xem xét lại vào ngày 29 tháng 1.

Với việc SEC mới đây đã phê duyệt 11 quỹ giao dịch spot Bitcoin ETF vào ngày 10 tháng 1, những nhà đầu tư mua cổ phiếu trong quỹ spot ETF Bitcoin sẽ sở hữu một phần trong số Bitcoin của quỹ. Điều này tương ứng với yêu cầu cập nhật của Google.

Các chuyên gia tiền điện tử tỏa ra lạc quan về khả năng dòng tiền sẽ chảy vào quỹ ETF Bitcoin.

Tuy nhiên, Google chỉ nói đến sản phẩm được phép theo một cách mơ hồ là “các quỹ tín thác điện tử (cryptocurrency coin trusts).”

Trong khi đó, một trong những quỹ Bitcoin lớn nhất, Quỹ Bitcoin Grayscale (GBTC), gần đây đã chuyển đổi sang một quỹ spot ETF Bitcoin, theo sự phê duyệt của SEC vào ngày 10 tháng 1.

Trước đó, việc mua cổ phiếu GBTC trên thị trường chính chỉ dành cho những nhà đầu tư được chứng nhận và có thời gian nắm giữ cổ phiếu là sáu tháng. Những nhà đầu tư được chứng nhận phải có giá trị tài sản hơn 1 triệu đô la hoặc thu nhập hơn 200,000 đô la trong hai năm trước đó. Những quy định này nhằm bảo vệ những nhà đầu tư có kiến thức hạn chế khỏi những đầu tư rủi ro có thể dẫn đến mất mát về tài chính.

Ngược lại, quỹ spot ETF Bitcoin có sẵn cho cư dân chung tại Hoa Kỳ. Được quy định theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, có thể là một lựa chọn có khả năng an toàn hơn để Google xem xét trong quảng cáo.

Vào tháng 8 năm 2021, nhà giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Michael van de Poppe đã tỏ ra thái độ lạc quan về ảnh hưởng của quảng cáo Google đối với các sản phẩm liên quan đến Bitcoin, đặc biệt là trong bối cảnh sau khi chủ tịch SEC phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin Futures vào tháng 10 năm 2021.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.