Công nghệ, Tin tức

Hardfork Delta giúp giảm phí trên chain của hệ sinh thái Optimism

Posted by

Nội dung chính:

  • Hardfork Delta được triển khai trên nhiều chain khác nhau dựa trên Optimism, bao gồm OP Mainnet, Base và Zora, nhằm mục tiêu giảm phí Layer 1.

Hardfork Delta giúp giảm phí trên chuỗi hệ sinh thái Optimism

Hardfork Delta vừa được triển khai vào tuần trước trên nhiều chain khác nhau dựa trên Optimism, bao gồm OP Mainnet, Base và Zora.

Bản cập nhật này nhằm mục đích giảm chi phí cố định cho phí Layer 1 và cho thấy mức giảm đáng kể phù hợp với dự đoán ban đầu. Theo OP Labs, Delta đã giúp tối ưu hóa hoạt động blockchain, giảm chi phí cho các chain operator.

OP Labs, nhà phát triển cốt lõi đằng sau Optimism, đã chứng minh tính hiệu quả của hardfork Delta trong việc giảm chi phí cố định với dữ liệu của Zora-sepolia, cho thấy chi phí đã giảm 90%. Điều này giúp doanh thu của Zora  tăng lên.

OP Labs cho biết: “Chúng tôi hy vọng bản nâng cấp này sẽ giúp việc áp dụng OP Stack dễ dàng hơn nhiều bằng cách giảm bớt gánh nặng phí cho tất cả các chain operator”.

Sự ra đời của Span Batches – một tính năng chính của bản nâng cấp Delta – cho phép hợp nhất các block Layer 2 liên tiếp thành một batch duy nhất, giảm lượng dữ liệu cần được đăng lên Ethereum.

Tính năng này do Test in Prod phát triển bằng cách sử dụng các thiết kế ban đầu của nhà nghiên cứu Protolambda, dự kiến ​​sẽ giảm phí Layer 1 từ 6% đến 11% đối với các chain hoạt động nhiều hơn và hơn 90% đối với các chain ít hoạt động hơn trước khi Delta được triển khai. Công ty cho biết rằng những dự đoán này đã đúng với thực tế sau khi thực hiện.

Optimisim bao gồm một hệ sinh thái gồm các chain Layer 2 (gọi chung là Superchain) sử dụng các đợt triển khai lạc quan để giảm chi phí giao dịch cho dapp. Hệ sinh thái này được quản lý bởi một DAO, được gọi là Optimism Collective.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.