Thị trường, Tin tức

Hinkal Protocol vừa hoàn tất vòng gọi vốn 4,1 triệu USD do Draper Associates dẫn đầu

Posted by

Nội dung chính:

  • Giao thức bảo mật phi tập trung Hinkal Protocol vừa hoàn tất vòng gọi vốn 4,1 triệu USD do Draper Associates dẫn đầu.

Hinkal Protocol vừa hoàn tất vòng gọi vốn 4,1 triệu USD do Draper Associates dẫn đầu

Các nhà đầu tư khác bao gồm Psalion, NGC Ventures, Aquanow, No limit Holdings, Orange DAO và DraperDragon.

Giao thức đã được triển khai trên sáu chuỗi EVM chính và sử dụng địa chỉ ẩn danh, hồ bơi bảo mật và DID để đạt chi phí bảo mật thấp nhất và tuân thủ cao cho người dùng DeFi.

Đợt gọi vốn giúp Hinkal mở rộng tầm nhìn và tầm nhìn để cung cấp các giải pháp bảo mật tiên tiến cho ngành DeFi.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.