Thị trường, Tin tức

Hooked Protocol ra mắt Hooked Education Launchpad nhằm tăng tốc độ tăng trưởng cộng đồng

Posted by

Nội dung chính:

  • Nền tảng giáo dục xã hội hóa dưới dạng trò chơi Web3 là Hooked Protocol vừa công bố ra mắt Hooked Education Launchpad nhằm tăng tốc độ tăng trưởng cộng đồng giáo dục.

Hooked Protocol ra mắt Hooked Education Launchpad nhằm tăng tốc độ tăng trưởng cộng đồng

Theo Foresight News, nền tảng giáo dục xã hội hóa dưới dạng trò chơi Web3Hooked Protocol vừa công bố ra mắt Hooked Education Launchpad nhằm tăng tốc độ tăng trưởng cộng đồng giáo dục. Nền tảng hướng tới mục tiêu quảng bá và đơn giản hóa mô hình ra mắt công bằng thông qua việc sử dụng token HOOK. Dự án đầu tiên được ra mắt trên nền tảng sẽ là dự án BRC20, thông tin cụ thể sẽ được công bố ngày hôm nay. Người tham gia vào đợt ra mắt ban đầu có thể nhận được token dự án bằng cách stake HOOK trong bể ra mắt mà không phải trả bất kỳ phí nào thêm.

Hooked Protocol là nền tảng giao thức DeFi được phát triển trên blockchain của Binance Smart Chain (BSC), dự án hướng tới cộng đồng với mục đích trao quyền cho người dùng tham gia vào mạng xã hội Web3 theo một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất.

Nền tảng của Hooked Protocol sẽ giúp người dùng Web2 chuyển đổi liền mạch vào hệ sinh thái Web3 và xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển cho các ứng dụng phi tập trung, cho phép người dùng vận hành các ứng dụng phi tập trung một cách độc lập và tạo thành một mạng lưới tổng hợp để giao dịch các nền kinh tế do cộng đồng sở hữu một cách tự do và hiệu quả đồng thời có thể kiếm và sở hữu tiền điện tử trên các ứng dụng được phát triển trên hệ sinh thái của Hooked.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.