Thị trường, Tin tức

Dòng vốn inflow đạt 1,18 tỷ USD vào tuần trước khi các quỹ ETF của Hoa kỳ bắt đầu giao dịch – tuy nhiên đây lại không phải là một kỷ lục

Posted by

Nội dung chính:

  • Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận dòng vốn (inflow) là 1,18 tỷ USD trong tuần trước, mặc dù con số này không phá vỡ kỷ lục được thiết lập tại sự ra mắt của các quỹ futures-based Bitcoin ETF.
  • Khối lượng giao dịch đạt 17,5 tỷ USD trong tuần trước, là con số cao nhất từ trước đến nay, so với mức trung bình 2 tỷ USD mỗi tuần trong năm 2022.
  • Hợp đồng ghi nhận dòng vốn inflow là 1,24 tỷ USD tại Hoa Kỳ, trong khi châu Âu ghi nhận dòng outflow ít ỏi.

Dòng vốn inflow đạt 1,18 tỷ USD vào tuần trước khi các quỹ ETF của Hoa kỳ bắt đầu giao dịch - tuy nhiên đây lại không phải là một kỷ lục

Các sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số ghi nhận dòng vốn inflow là 1,18 tỷ USD trong tuần trước (theo điều kiện thanh toán T+2), tuy nhiên, con số này không phá vỡ kỷ lục được thiết lập tại sự ra mắt của các quỹ ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai, với tổng cộng là 1,5 tỷ USD vào tháng 10 năm 2021.

image 2024 01 15 17 39 14

Dù vậy, khối lượng giao dịch ETP đã phá kỷ lục, đạt 17,5 tỷ USD trong tuần trước, là con số cao nhất từ trước đến nay, so với mức trung bình 2 tỷ USD mỗi tuần trong năm 2022.

Khối lượng giao dịch này đại diện cho gần 90% khối lượng giao dịch hàng ngày trên các sàn giao dịch uy tín vào thứ Sáu tuần trước, con số bất thường cao so với mức trung bình thường từ 2% – 10%.

Như dự kiến, Hoa Kỳ chiếm ưu thế, ghi nhận dòng vốn inflow đạt 1,24 tỷ USD trong tuần trước, trong khi Thụy Sĩ ghi nhận 21 triệu USD dòng vốn. Các chuyên gia nghi ngờ rằng dòng vốn outflow ra khỏi Châu Âu và Canada (Canada 44 triệu USD, Đức 27 triệu USD và Thụy Điển 16 triệu USD) là do các nhà giao dịch đang chuyển đổi từ Châu Âu sang Hoa Kỳ.

Bitcoin ghi nhận 1,16 tỷ USD dòng vốn inflow trong tuần trước, chiếm khoảng 3% tổng tài sản quản lý (AuM), trong khi short-bitcoin cũng ghi nhận dòng vốn nhỏ, tổng cộng là 4,1 triệu USD.

Ethereum ghi nhận dòng vốn tổng cộng 26 triệu USD và XRP 2,2 triệu USD. Solana là ngoại lệ đáng chú ý, chỉ ghi nhận dòng vốn 0,5 triệu USD trong tuần trước.

Cổ phiếu blockchain cũng ghi nhận dòng vốn lớn, tổng cộng là 98 triệu USD, đưa tổng dòng vốn trong vòng 7 tuần qua lên 608 triệu USD.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.