Công nghệ, Tin tức

Injective tung ra bản nâng cấp Volan tập trung vào real-world assets và kết nối với Cosmos chains

Posted by

Nội dung chính:

  • Blockchain dựa trên Cosmos, Injective, đã phát hành một bản nâng cấp được gọi là Volan.
  • Bản nâng cấp này thêm sự hỗ trợ cho phần mềm tập trung vào real-world assets và cải thiện tương tác với các chuỗi Cosmos khác.

Injective tung ra bản nâng cấp Volan tập trung vào real-world assets và kết nối với Cosmos chains

Injective, một blockchain Layer 1 dựa trên Cosmos, đã phát hành một bản nâng cấp chính mạng có tên là Volan. Trọng tâm của bản nâng cấp này là tích hợp một mô-đun phần mềm tập trung vào tài sản thực (RWA).

Mục tiêu là cho phép cả người dùng cá nhân và tổ chức truy cập một loạt các sản phẩm cấu trúc. Các sản phẩm tài sản thực đã được kế hoạch bao gồm các cặp tiền tệ fiat token hóa, trái phiếu kho bạc và các sản phẩm tín dụng độc quyền.

Thị trường cho các tài sản thực vẫn còn mới mẻ nhưng đang phát triển nhanh chóng. Đặc biệt, giá trị của chứng khoán token hóa đã tăng nhanh chóng trong năm qua, với kích thước thị trường được ước tính vượt quá 500 triệu đô la, theo dữ liệu từ Dune. Injective nhắm mục vào thị trường này với Volan.

Một khía cạnh khác của bản nâng cấp Volan là việc mở rộng giao thức truyền thông giữa các blockchain (IBC) trên Injective, cho phép tương tác cải thiện giữa Injective và các blockchain khác trong hệ sinh thái Cosmos.

Thông qua việc tích hợp IBC, mạng lưới sẽ hỗ trợ các giao dịch phức tạp giữa các chuỗi, bao gồm định tuyến và đổi tiền chuyển giao tiên tiến. Một ví dụ về tính hữu ích của nó sẽ rõ ràng trong các tình huống nơi một người dùng có thể khởi xướng một giao dịch đổi tiền chuyển giao giữa các blockchain bằng cách sử dụng một ứng dụng phi tập trung trên một blockchain Cosmos khác như Celestia hoặc Osmosis và định tuyến nó qua mô-đun sổ lệnh của Injective để thực hiện.

Cải tiến kết nối

“Việc nâng cấp Mainnet Injective Volan này tập trung vào việc cung cấp cho các nhà phát triển các khối xây dựng native vô song cho các ứng dụng tài chính thế hệ tiếp theo trong khi đồng thời cải thiện khả năng kết nối với các blockchain và ứng dụng khác,” nói ông Eric Chen, CEO của Injective Labs.

Injective là một blockchain có khả năng tương tác chuyên về các trường hợp sử dụng tài chính phi tập trung và sử dụng token native của nó, INJ, cho quản lý và phí giao dịch.

Với bản nâng cấp Volan, Injective đã thay đổi các tham số lạm phát trên chuỗi của token, nhằm làm cho INJ trở nên ngày càng giảm giá theo thời gian. Hơn nữa, bản nâng cấp mang đến một bộ truy vấn mới, tích hợp các nguồn giá ngoại tuyến trực tiếp vào blockchain.

Vào tháng 8 năm 2022, Injective đã hoàn tất vòng quyên góp 40 triệu USD do Jump Crypto dẫn đầu. Dự án cũng được hỗ trợ bởi Binance, Pantera Capital và Mark Cuban.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.