Công nghệ, Tin tức

Inscription khiến blob đạt đến giới hạn sử dụng trên Ethereum

Posted by

Nội dung chính:

  • Giao dịch Blob trên Ethereum đã tăng vọt và vượt quá công suất.
  • Sự gia tăng các giao dịch blob có liên quan đến việc tạo các inscription trên các blob nhờ cơ chế lưu trữ dữ liệu mới của nâng cấp Dencun.

Inscription khiến blob đạt đến giới hạn sử dụng trên Ethereum

Tỷ lệ giao dịch blob trên Ethereum đã tăng vọt, vượt quá công suất của network. Sự gia tăng này diễn ra sau khi các blob hiện đang được dùng để tạo ra Inscription với tốc độ kỷ lục.

Ethereum đã triển khai bản nâng cấp Dencun vào đầu tháng này, giới thiệu các blob để giúp giao dịch Layer 2 rẻ hơn.

Bản nâng cấp trang bị cho các mạng Layer 2 Ethereum đề xuất EIP-4844 quan trọng, cung cấp một cấu trúc tạo block mới có tên là “blobs” để chứa dữ liệu giao dịch thay thế cách thức “calldata” thông thường, qua đó giảm đáng kể chi phí giao dịch trên các mạng.

Phân tích từ bảng điều khiển Dune Analytics cho thấy một xu hướng đáng kể: mạng Ethereum đến nay đã chứng kiến 6.986 Inscription được tạo ra, chiếm đến 40% số blob được sử dụng, lấn át các Layer 2 khác như Arbitrum, Optimism, Base hay Linea.

Sự quan tâm ngày càng tăng đã khiến các blob hoạt động hết công suất, với tỷ lệ sử dụng 100%.

Theo dữ liệu từ EtherNow, dữ liệu còn nêu bật thêm lượng tồn đọng đáng kể trong mempool, nơi có 160 blob đang chờ xử lý. Ethereum chỉ có thể bao gồm tối đa sáu blob trên mỗi block, cho thấy lượng tồn đọng cao hơn 40 lần so với những gì có thể chứa trong một block duy nhất.

CryptoViet Info – Trang kiến thức Crypto hàng đầu Việt Nam biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.