Pháp lý, Tin tức

IRS cho biết các doanh nghiệp không phải nộp báo cáo một số giao dịch liên quan đến tiền điện tử nhất định cho đến khi ban hành quy định mới

Posted by

Nội dung chính:

  • Hiện tại, các doanh nghiệp nhận được giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 10.000 đô la sẽ không phải báo cáo.

IRS cho biết các doanh nghiệp không phải nộp báo cáo một số giao dịch liên quan đến tiền điện tử nhất định cho đến khi ban hành quy định mới

Cơ quan Thuế Thu nhập Nội bộ Hoa Kỳ (IRS) thông báo vào thứ Ba rằng các doanh nghiệp sẽ không phải báo cáo tài sản kỹ thuật số (digital assets) theo cách giống như báo cáo “tiền mặt” cho đến khi có các quy định mới được ban hành.

Đạo luật Đầu tư Cơ sở Hạ tầng và Việc làm (Infrastructure Investment and Jobs Act), có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giao dịch tiền mã hóa có giá trị hơn 10.000 USD như là tiền mặt.

CoinCenter lập luận rằng quy định này, nếu được áp dụng, sẽ tạo ra một hệ thống giám sát rộng lớn ảnh hưởng đến người Mỹ thông thường. Thuật ngữ “chế độ giám sát hàng loạt” ám chỉ một hệ thống theo dõi toàn diện và mở rộng mà CoinCenter tin rằng sẽ xâm phạm quyền riêng tư và hoạt động tài chính của công dân thông thường.

Vụ kiện này đề xuất rằng các biện pháp giám sát như vậy vượt quá những điều hợp lý hoặc cần thiết để tuân thủ thuế và có thể được xem xét là sự xâm phạm quyền riêng tư không cần thiết.

“Bộ Tài chính và IRS có kế hoạch đưa ra các quy định đề xuất để cung cấp thêm thông tin và quy trình cho việc báo cáo việc nhận tài sản số, và cung cấp cơ hội cho công chúng để đưa ra ý kiến cả bằng văn bản và, nếu cần thiết, tại một buổi lắng nghe công cộng,” IRS cho biết trong một tuyên bố.

Thậm chí, cơ quan thuế cho biết thêm rằng “Không có điều gì trong thông báo này ảnh hưởng đến các nghĩa vụ thuế thu nhập của những người tham gia vào kinh doanh nhận tài sản số và những người sử dụng tài sản số để thực hiện bất kỳ thanh toán nào trong các loại giao dịch được mô tả ở trên.”

Điều này có nghĩa là các người tham gia vào kinh doanh và sử dụng tài sản số vẫn phải tuân thủ các nghĩa vụ thuế thu nhập của họ như thông thường, và quyết định này không ảnh hưởng đến điều đó.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.