Thị trường, Tin tức

Kana Labs huy động được 2 triệu USD trong vòng seed

Posted by

Nội dung chính:

  • Dự án cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain Kana Labs vừa hoàn tất vòng gọi vốn hạt giống trị giá 2 triệu USD.

Kana Labs huy động được 2 triệu USD trong vòng seed

Vòng gọi vốn này có sự tham gia của MarbleX thuộc công ty con NetMarble, Nexus One, Klaytn và Gate.io.

Kana Labs sẽ sử dụng nguồn vốn để nâng cấp sản phẩm như ví thông minh, công cụ Web3 trung gian, phát triển thị trường và mở rộng quốc tế, tập trung vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan.

Trước vòng hạt giống, Kana Labs đã tiến hành một vòng pre-seed có số lượng đăng ký vượt mức, định giá dự án ở mức 21 triệu USD.

CryptoViet Info biên dịch và biên soạn,

Trân trọng.